Vindkraftens roll i elsystemet

Vindkraftens roll i elsystemet

År 2040 ska hela Sveriges elproduktion vara förnybar. Flera satsningar krävs för att nå detta mål och en av dem är utökad vindkraft. Vindkraftstillverkaren ENERCON vill visa på vindkraftens stora möjligheter och manar till samverkan mellan alla olika energislag.

Förr dominerades det svenska elsystemet av ett fåtal distributörer. I dag är marknaden mer decentraliserad och består av många aktörer och energislag, vilket har förändrat förutsättningarna.
– Allt samspelar, så om elsystemet förändras – med till exempel en större andel vindkraft börjar det också bete sig annorlunda. Det gör att nya behov uppstår, förklarar Richard Ogiewa, Grid Integration Engineer på ENERCON.

En grundläggande förutsättning för ett fungerande elsystem är stabilitet, och att systemet har förmåga att hantera störningar och bortfall.
– Det går att hantera detta i nätet på ett bra sätt, även med en hög volym vindkraft, vilket vi redan ser i andra länder, säger Richard Ogiewa.
Stabiliteten kan säkerställas genom så kallade systemtjänster. En sådan tjänst är till exempel syntetisk svängmassa, som går ut på att man “lånar” tröghet från vindkraftverkets generator. ENERCON har installerat syntetisk svängmassa på flera hundra vindkraftverk i Kanada bland annat, men intresset har varit svalt i Sverige. Det menar Pamela Lundin, Sverigechef på ENERCON, som ändå ser positivt på framtiden:

”Alla vet åt vilket håll vi ska och tillsammans kan vi nå 2040-målet utan problem.”
– Pamela Lundin, Sverigechef ENERCON

Richard Ogiewa, Grid Integration Engineer och Pamela Lundin, Sverigechef på ENERCON.

– Alla vet åt vilket håll vi ska och tillsammans kan vi nå 2040-målet utan problem. Men det finns onödiga farhågor och en inbyggd rädsla för förändring. Vi skulle vilja se en teknikneutral marknadsplats för systemtjänster så att vi kan utnyttja det faktum att alla energislag är bra till olika saker. Vindkraften kan bidra med både frekvens- och spänningsreglering vilket är två av de avgörande parametrarna för stabilitet.

– Vi som vindkraftstillverkare kan inte själva bedöma vad systemet behöver i stort. Men vi berättar gärna vad vi kan bidra med, och systemansvariga måste berätta för oss vad de behöver, säger Richard Ogiewa.

Artikeln publicerad den 26 november, 2018 av borgowilli