Med fokus på marin säkerhet

Med fokus på marin säkerhet

Det förändrade säkerhetsläget som uppstått de senaste åren har gjort att Karlskrona hamnat i blickfånget på flera sätt. Här finns Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som tillsammans med företag arbetar med samhällets stora utmaningar.

BTH bedriver världsledande forskning inom marin säkerhet och utbildar landets enda civilingenjörer i marin teknik. Den unika kompetensen attraherar en mängd företag med koppling till det marina området.

– Säkerhet och energi är två stora samhällsutmaningar där vi kan bidra, säger Oskar Frånberg, forskningsledare på Marine Technology Center of Sweden och docent vid Blekinge Tekniska Högskola. Här utvecklas teknik och applikationer för den krävande miljön under havsytan.

– Havet är till stora delar en outnyttjad resurs och det finns mycket att utveckla. Verksamheten på BTH har tre huvudinriktningar: säkerhet och försvarsmakt, energi samt marin konstruktion. Marin teknik är inte ett ämne, det är en tillämpning.

BTH är världsledande när det kommer till teknik och system i fartyg, ubåtar och vid dykning.

– Vi bygger på de styrkor vi har. Kombinationen med vår kunskap om relationen människa/system och vår tekniska kompetens är en starkt bidragande orsak till att vi kommit så långt inom försvar och säkerhetsområdet, säger Oskar Frånberg.

– BTH:s styrka är att allt finns nära och att vi verkar i en region med marinbas, varv, sjöstridsskola, kustbevakning, NKT, Saab och Blue Science Park som tillsammans ger en fantastisk miljö genom Marine Technology Center of Sweden, MTC, säger Oskar Frånberg.

– Karlskrona står för Sveriges kompetens inom marin teknik. Här kan Sverige och dess allierade få tillgång till omfattande test och forskningsmöjligheter. I Karlskrona utvecklas världsledande teknik där möjligheterna för tillväxt är stor. Vi bedömer att antalet jobb inom det marina området i Karlskrona kommer att fördubblas fram till 2030, säger David Appelberg, innovationsledare på MTC.

BTH och Region Blekinge gör nu en gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik. Avtalet innebär 50 miljoner kronor över en femårsperiod från och med 2024.

Utvecklingen inom området energi handlar ofta om systemteknik för att utveckla undervattenssensorer och digitalisering under vatten, inte minst för utvinning av vind- och vågkraft. Havet får också en allt viktigare roll för att knyta ihop olika energislag och energinät med kablar längs havsbotten.

Inom marin konstruktion sker forskningen med stora företag i närområdet och här bygger BTH vidare på sin kompetens inom produktutveckling. Sveriges produktion av ubåtar och ubåtsräddningssystem är internationellt framstående och delar av utvecklingen sker i nära samarbete med BTH.

Artikeln publicerad den 20 november, 2023 av borgowilli