Luleå universitet leder gruvindustrins gröna och digitala omställning

Luleå universitet leder gruvindustrins gröna och digitala omställning

Luleå tekniska universitets forskningsprojekt ATTRACT, finansierat av Vinnovas program Swedish Mining Innovation, undersöker digitalisering, kompetens, säkerhet och jämställdhet inom gruvsektorn tillsammans med LKAB, Boliden och BDX. Målet är att utveckla en färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete.

Luleå tekniska universitet har startat ett projekt för att undersöka den gröna och digitala omställningen inom gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Projektet fokuserar på att skapa attraktiva, inkluderande och säkra arbetsplatser för att stärka företagens varumärken och attraktivitet samt bidra till en jämställd och säker gruvkultur.

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är stolt över att ha fått till ett så stort forskningsprojekt som inkluderar sociala aspekter av hållbar utveckling:

– Gruvindustrin består av mer än bara gruvbolagen. En mycket bra sak med det här projektet är att vi har med ett entreprenadföretag. Det visar att vi delar projektet mellan flera företag i värdekedjan och akademin. Vi tar ett helhetsperspektiv vilket krävs då det rör sig om komplexa frågeställningar, säger hon.

Projektet består av två delprojekt: GenSafe och The Digital Miner. GenSafe undersöker jämställdhet och säkerhet i gruvkulturen och utvecklar metoder för en inkluderande arbetsplats. The Digital Miner skapar en vision för framtida digitaliserade gruvor och studerar olika yrkesroller. LKAB deltar i delprojektet GenSafe.

– LKAB har tre strategiska mål, varav ett handlar om att skapa en säker, sund och utvecklande arbetsplats. Forskningsprojektet kommer att hjälpa oss på vägen med det, säger Malin Brännvall, hållbarhetsstrateg på LKAB och fortsätter:

– Branschen och samhället står inför en hel del utmaningar. Vi kommer dels behöva jobba för att behålla den kompetens vi redan har, dels behöva attrahera nya talanger. För att lyckas måste vi säkerställa en bra arbetsmiljö och säkra hela värdekedjan, eftersom många medarbetare även jobbar med leverantörer och samarbetspartners.

Både Lena Abrahamsson och Malin Brandvall är nöjda med tillvägagångssättet i delprojektet GenSafe.

– Det är ju ett så kallat tillämpat forskningsprojekt, där syftet är att ta den forskning som finns och applicera på företagen, samtidigt som forskningen vi bedriver ihop med företagen ger oss nya data att arbeta vidare med, säger Lena Abrahamsson.

Malin Brännvall fyller i:

– Nästa steg i GenSafe som snart ska påbörjas är olika seminarier, där forskare och bolagsrepresentanter får diskutera tillsammans och ge input för det fortsatta forskningsarbetet. Det motiverar mig att få utveckla detta då det är något jag tror på.

Luleå tekniska universitets arbete är en viktig bidragande faktor till den gröna och digitala omställningen inom gruvindustrin. Med nya kunskaper och insikter från projektet kommer företagen och regionen att kunna dra nytta av den ökade investeringen inom gruvindustrin och stärka sin ställning på den globala marknaden.

Artikeln publicerad den 1 juni, 2023 av borgowilli