Kommunen som sluter upp

Kommunen som sluter upp

Hur ökar en kommun sin attraktionskraft? Vimmerby kommun tog hjälp av näringsliv, föreningar och medborgare för att svara på frågan – och skapade en social lokal utvecklingsstrategi tillsammans. Nu ska strategin gå från idé till verklighet.

När Tillväxtverket utlyste ett program för kommuner som ville ha hjälp med att stärka sin lokala attraktionskraft ansökte Vimmerby kommun, och blev en av tio pilotkommuner.

– Vi saknade en aktuell utvecklingsplan, så programmet passade oss bra. Det blev en nystart i vårt arbete, säger Carina Östh, näringslivsstrateg på Vimmerby kommun.

Medverkan i programmet ledde till en social lokal utvecklingsstrategi – SLUS – som tagits fram av kommunen, näringslivet, föreningar och medborgarna genom en styrgrupp där samtliga grupper varit representerade.

– Tidigare har tilliten mellan näringsliv och kommun inte varit den bästa, men när vi gjorde vår strategi fick vi möjlighet att arbeta med tillitsfrågan. Det sociala kapitalet kommer när alla samarbetar, säger Carina Östh.

– För oss i näringslivet har det varit viktigt att det finns ett bra utbud av kultur, ett aktivt föreningsliv och restauranger. Samarbetet har varit givande och vi har fått mycket större förståelse för varandra, säger Joakim Johansson, vd på Astrid Lindgrens värld.

Nu ska utvecklingsstrategin implementeras genom arbetssättet Allas Vimmerby.

– Vi har under projektets gång hela tiden sagt att det måste bli verkstad och inte ännu en hyllvärmare. Allas Vimmerby är en medskapande medborgardialog som utgår från ett nätverk av våra tio tätorter i kommunen. Via nätverket ska vi tillsammans stärka vår attraktionskraft och förverkliga strategin. Verkstaden är igång och arbetssättet börjar ge resultat, avslutar Carina Östh.

Artikeln publicerad den 3 juli, 2019 av borgowilli