Skandinaviskt biotechbolag tar sikte på metastaser

Skandinaviskt biotechbolag tar sikte på metastaser

Få cancerpatienter dör av sina primärtumörer – det är framför allt dottertumörer, så kallade metastaser, som dödar. Biotechbolaget RhoVac utvecklar en terapi som riktar sig specifikt mot metastaserande cancer och har precis gått in i en större klinisk fas 2b-studie.

I väldigt få cancerformer är den primära tumören dödlig. Den kan oftast avlägsnas kirurgiskt eller behandlas med strålning. Det är när cancern sprider sig till andra organ, det vill säga me-tastaserar, som den blir verkligt farlig.

– Det finns ett protein som kallas RhoC som ger dessa metastaserande cancerceller förmågan att sprida sig. Cellulärt överuttryck av proteinet är ett gemensamt kännetecken för cancerceller med kapacitet att bilda metastaser, berättar Anders Månsson, vd på RhoVac, ett skandinaviskt biotechbolag som är listade på svenska Spotlight Stock Market.

RhoVac är verksamma in-om immunonkologi vilket innebär att de utvecklar cancerläkemedel som fun-gerar genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller. I RhoVacs fall är det just de metastaserande cancercellerna som känns igen av immunförsvaret på grund av sitt över-uttryck av proteinet RhoC.

– Vårt primära fokus är att utveckla en cancerterapi som förhindrar eller begränsar cancerns förmåga att sprida sig. RhoVacs tillvägagångsätt är alltså inte att behandla stora tumörer med läkemedelskandidaten RV001, utan snarare att i ett tidigt skede aktivera im-munförsvaret mot isolerade metastasceller eller micro-metastaser, säger Anders Månsson och tillägger:

– Detta för att i största möjliga mån förhindra att cancern kommer tillbaka i form av metastaser som bildats av cancerceller som kanske hunnit lämna primärtumören innan behandlingen mot denna satts in. RV001 är ett komplement till behandlingen av primär-tumören, som kan komma att användas efter första behandling eller vid den första indikationen på metastasering, innan stora sekundära tumörer hinner bildas.

Bolaget har passerat de tidiga stadierna av läkemedelsutvecklingen. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien i prostatacancer på patienter i liten skala, och RhoVac kundesäkerställa att preparatet är väl tolererat och effektivt det vill säga 86 procent av patienterna gav RV001 det förväntade immunsvars-effekten.

– De starka immun-svaren har också visat sig hålla över tid. Därför startar vi nu en större klinisk fas 2b-studie där vi rekryterar 175 prostatacancerpatienter från 30 centra i Europa och USA. I Sverige planeras kliniker på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, och SUS i Skåne att delta. Studien beräknas vara klar om två år. Då förväntas vi också att få ut statistiskt signifikanta resultat på hur effektivt vårt preparat är i att förhindra eller begränsa spridning av metastaserande celler, säger Anders Månsson.

Dessutom planerar bolaget en eller flera mindre studier i andra cancerindikationer.

– Detta kommer självklart inte att ge lika robusta och signifikanta resultat som den stora prostata-cancerstudien, men det kan ge en god indikation på hur bra vår läkemedelskandidat klarar att behandla eller förhindra metastaser också i andra typer av cancer, säger Anders Månsson.

RhoVac beviljades i augusti i år ett anslag på 2,5 miljoner euro från EU:s forskning- och innovationsprogram Horizon 2020. Kommissionen ser bolagets utvecklingsplaner som genomtänkta och realistiska och framhåller att RV001-projektet kan betraktas som en potentiell ”game changer” för framtida cancerbehandling.

– Anslaget kommer att bi-dra till vår vidareutveckling av RV001-projektet för prostatacancer och fortsatt affärsutveckling. Utöver det tillhör vi nu den exklusiva skara som har fått ett anslag i den här storleksklassen. Det gör att vi sticker ut från mängden. Det är viktigt ikommande partnerskapsdiskussioner med större läkemedelsbolag, säger Anders Månsson.

Anders Månsson blev rekryterad till bolaget i maj. Han har lång erfarenhet av branschen och har arbetat globalt inom bland annat Ferring och LEO Pharma, men också i andra biotech-bolag.

– I biotech-branschen är man ofta enbart vetenskapligt orienterad väldigt länge. Men, någonstans längs vägen behöver man komplettera med ett affärsmässigt fokus, för att få till ett avtal med ett storbolag som gör att läkemedlet också kommer ut på marknaden och når patienterna. Jag har suttit på andra sidan förhandlingsbordet och arbetat med stora bolags affärsutveckling, förvärv och licensering. Det är till stor fördel om man ser till var RhoVac befinner sig som bolag i dag.

Tack vare anslaget på 2,5 miljoner euro och en stor emission under början av sommaren på 180 miljoner är bolaget fullfinansierat i tre år. Anders Månsson påpekar att det är ovanligt i branschen:

– Vi vet att vi nu har finansiering för att ta oss hela vägen in i mål. Men RhoVac kommer inte, som ett litet biotechbolag, att kunna ta sin läkemedelskandidat hela vägen till marknaden på egen hand. Därför letar vi nu efter en partner i form av ett större globalt läkemedelsbolag med en förmåga att hantera det sista steget i utvecklings-processen – fas 3-utvecklingen – och som kan hantera en global lansering som gör läkemedlet tillgängligt för patienter över hela världen.

Artikeln publicerad den 25 september, 2019 av borgowilli