Samarbete över gränsen med fokus på solenergi

Samarbete över gränsen med fokus på solenergi

Intresset för solenergi ökar. Och utvecklingspotentialen är stor. ecoINSIDE inbjuder till skandinaviskt samarbete där solenergin är högaktuellt.

ecoINSIDE är ett delfinansierat EU- och samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge. Med projektet vill man genom kunskaps- och idéutväxling mellan akademi, företag och investerare utveckla ny teknik, bidra till innovation och hållbar tillväxt inom området förnybar energi. Sara Skärhem på Dalarna Science Park är projektledare för ecoINSIDE Sverige:

-Våra länder har gemensamma nämnare och utmaningar. Genom samarbete tar vi tillvara på våra olikheter och lär av varandra, det är när vi jobbar tillsammans i hela Norden som vi kan bli riktigt starka.

ecoINSIDE arbetar med tre fokusområden; hållbart byggande, cirkulär ekonomi och solenergi & energisystem där Glava Energy Center i Värmland är ett gemensamt centrum för innovation och lärande inom solenergi. Företag som söker sig hit är allt från start ups till stora bolag.

-Vi har ett fantastiskt och starkt nätverk inom solenergi. Glava samarbetar med våra norska kollegor i det nationella solklustret Solenergiklyngen som har målet att bli världsledande inom solenergi.

Glava stöttar och bjuder in innovatörer att utveckla och testa sina prototyper under verkliga omständigheter i ett Living Lab. Magnus Nilsson arbetar på Glava som områdesansvarig för solenergi:

-Glava vänder sig med företagens utmaningar till intresserade studenter. Innovatörer vill ha färska hjärnor och studenter söker spännande projekt. Vårt mål är sex innovationsprojekt men vi har redan nått det dubbla!

Det finns flera exempel på lyckosamma och pågående innovationsprojekt. Solkok är ett hållbart innovationsprojekt som innebär att man använder frityrolja som energibärare och kan laga mat på lagrad solenergi. I länder som Kenya där vedeldning är förbjuden är det särskilt intressant.

Ett annat spännande teknologiområde är flytande solpaneler som spås en stark tillväxt när det finns brist på mark. Många städer ligger vid vattnet, de är tätbefolkade och har ont om yta.

-Flytande solpaneler är intressant även i Afrika där bristen på energi är stor och där man kan kombinera solenergi med vattenkraft. Panelerna fungerar som ett solskydd på dammen vilket dessutom hindrar avdunstningen och ger dubbel effekt.

Solenergibranschen är lönsam och växer med 40–60 procent idag. Boomen innebär ett ökat behov av nytt folk i branschen.

-Det vi märker konkret är att det behövs kompetens och att anläggningar måste byggas på ett säkert sätt. Därför har vi startat installatörs- och projektledarutbildningar, säger Magnus Nilsson.

-Projektet är och har varit helt fantastiskt. När det kommer till de globala målen är sol rätt på alla sätt, och det är ju mål som så gott som hela världen gått med på, avslutar Sara Skärhem.

Artikeln publicerad den 28 november, 2019 av borgowilli