Så ska de automatisera basindustrin

Så ska de automatisera basindustrin

I nära samarbete med det regionala näringslivet utvecklar Högskolan i Gävle nya tekniker och modeller för att öka produktiviteten, effektivisera tillverkningen och höja kvaliteten i alla typer av industrier.

Niclas Björsell, docent i telekommunikation, och Daniel Rönnow, professor i elektronik, har lång erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt inom automation och telekommunikation. Tillsammans med sina forskarkollegor vid Högskolan i Gävle, arbetar de för att bland annat utveckla 5G för industrin och att automatisera basindustrin.

– Vår verksamhet inom automation är bred och den vilar på fyra ben: radiokommunikation i industriella miljöer, mätteknik, modellering och robotik. Framöver kommer vi även att bredda forskningen och arbeta mer tvärvetenskapligt, säger Daniel Rönnow.

– För att arbeta lösningsorienterat krävs ofta kunskap från olika akademiska discipliner och vi har till exempel börjat samarbeta med avdelningen för industriell ekonomi, för att få ett tydligare organisationsperspektiv, tillägger Niclas Björsell.

Ett aktuellt exempel på ett lyckat samarbete är det projekt där forskarna vid Högskolan i Gävle – tillsammans med SSAB i Borlänge och Svenska Fönster i Edsbyn – tagit fram modeller för smart underhåll av maskiner i industrin.

I vanliga fall görs underhåll av maskinerna på fabriker under förutbestämda tider, inte nödvändigtvis behovsanpassat. Genom att studera maskinerna i deras befintliga miljö och mäta den ut- och indata som finns runtomkring dem har forskarna skapat en ”digital tvilling” som de sedan har kunnat studera och jämföra online med den riktiga maskinen.

– Det hjälper oss att upptäcka om maskinen uppför sig som den borde göra – det är ett bra beslutsstöd som säger till om och när det är dags att till exempel byta en viss komponent, säger Niclas Björsell och tillägger:

– Med vårt forskningsprojekt har vi också visat att det går alldeles utmärkt att digitalisera befintliga industrianläggningar. I det långa loppet handlar det om ekonomisk hållbarhet, att inte göra underhåll i onödan och att uppmärksammas innan något går sönder.

Sverige har alla förutsättningar för att bli världsledande inom industriautomation. För att lyckas behövs fler automationsingenjörer till främst tillverkningsindustrin och på Högskolan i Gävle kan studenter läsa till ”Automationsingenjör Co-op”.

– Det är ett framgångsrikt program där eleverna kombinerar studier till högskoleingenjör med att jobba ute i industrin under betalda arbetsperioder. Här kopplar vi vår forskning väl till grundutbildningen och till den regionala industrin, avslutar Daniel Rönnow.

Text: Anna Bjur    Foto: Alexander Lindström

Artikeln publicerad den 21 juni, 2018 av Redaktionen