Produktion av bioläkemedel i stor skala kan rädda fler liv

Produktion av bioläkemedel i stor skala kan rädda fler liv

Kompetenscentrumet AdBIOPRO utvecklar nya kontinuerliga processer för tillverkning av terapeutiska bioläkemedel. De möjliggör flexibel och effektiv produktion av terapeutiska antikroppar, en typ av läkemedel som behövs i stora mängder mot covid-19.

Kompetenscentrumet AdBIOPRO, Advanced BioProduction by Continuous Processing, samlar expertis inom bioprocessteknik, proteinvetenskap, cell- och genterapi samt reglerteknik från KTH, Lunds universitet, Karolinska Institutet och sju företag från läkemedelsindustrin.

– Tillsammans utvecklar vi nya kontinuerliga processer för tillverkning av alla typer av bioläkemedel – proteinläkemedel som antikroppar, virala vektorer för genterapi och celler för cellterapi. Fördelarna med kontinuerliga processer är flera men den största är produktionsintensifiering, säger Véronique Chotteau, docent i mammalie cellteknologi på KTH och föreståndare på AdBIOPRO och tillägger:

– Intensifiering innebär att vi kan använda utrustning av betydligt mindre storlek, vilket ökar produktionens kapacitet och flexibilitet, både när det gäller odling och rening. Vårt mål är att intensifiera och effektivisera produktiviteten. Under en dag kan man, i en kontinuerlig process, producera samma mängd proteinläkemedel som under två veckor i en traditionell fed-batch process. 

Möjligheten att producera en stor mängd proteinläkemedel kan bli extra viktigt, rent av livsavgörande, för bland annat covidsjuka patienter. Drabbas man av covid-19, lider kroppen inte bara av virusets effekt utan också potentiellt av sitt eget immunsystem. Det är något centrumet gärna vill ta vara på, berättar Véronique Chotteau:

Sjukdomar som covid-19 och influensa kan vara dödliga för de patienter som drabbas av en överreaktion av kroppens immunsystem, så kallad cytokinstorm. De dör alltså inte av covid-19 utan av den extrema immunreaktionen. Här kan proteinläkemedel som är baserade på antikroppar mot cytokinstorm rädda många patienters liv. 

Faktum är att dagens produktion av de här antikropparna är baserad på ett litet antal patienter, utan möjlighet att täcka ett pandemibehov. Antikroppar mot cytokinstorm finns med andra ord redan, men inte i tillräckligt stora mängder. Teknologin som AdBIOPRO tillbringar kan möjliggöra ett plötsligt ökat behov. 

– Kontinuerlig tillverkning möjliggör lägre investeringskostnader, mindre klimatavtryck, en bättre produkt och högre flexibilitet. Tack vare att vi använder utrusning av betydligt mindre storlek skulle man snabbt kunna bygga nya anläggningar som är väsentligt mindre än de befintliga, säger Véronique Chotteau och tillägger: 

– Det bidrar till att vi kan bygga upp nationella eller regionala tillverkningsresurser överallt i världen där det är nödvändigt, vilket innebär att vi kan möta det extraordinärt stora behovet av proteinläkemedel under en pandemi som denna. 

Véronique Chotteau berättar att samma dilemma återfinns inom gen- och cellterapi och är en stor flaskhals i branschen. Man kan helt enkelt inte producera tillräckligt mycket för kliniska tester av läkemedel, vilket gör att det är omöjligt att få fram en kommersiell produkt. 

– Att till exempel motverka blindhet med genterapi kräver små mängder av injektioner och finns redan som kommersiellt läkemedel. Men ta då istället en genmutation som påverkar alla muskler i hela kroppen som till exempel Duchennes muskeldystrofi – då krävs stora injektioner, säger Véronique Chotteau och avslutar:

– Det är en ovanlig sjukdom som dock tillkommer med en viss frekvens och mängden läkemedel för en patient är jättestor. Men, i dag finns ingen möjlighet att producera läkemedlet i tillräckligt stor skala, till en rimlig kostnad. Det vill vi ändra på. 

Artikeln publicerad den 18 juni, 2020 av borgowilli