Ny flexibel masterexamen i specialpedagogik på SU

Ny flexibel masterexamen i specialpedagogik på SU

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet har ersatt sitt masterprogram med en masterexamen som består av fristående kurser som läses på halvfart. Den nya masterexamen är flexibel och möjliggör bland annat för yrkesverksamma att läsa kurserna samtidigt som de arbetar.

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet är unik i sitt slag, då det är Sveriges enda institution som exklusivt arbetar med specialpedagogik. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och institutionens forskare har sin bakgrund i flera discipliner. Utöver specialpedagogik är didaktik, psykologi, pedagogik, sociologi, logopedi och arbetsterapi representerade. Som vetenskapligt ämne behandlar specialpedagogiken villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv.

– Specialpedagogik har en naturlig plats i skolvärden, men då ämnet närmar sig lärandet från en vetenskaplig bredd så kan specialpedagogiken bidra med kunskap som är relevant även utanför skolans värld, säger Hanna Ginner Hau, studierektor för fristående kurser och masterutbildning vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Inför höstterminen 2020 har institutionen tagit bort sitt masterprogram och erbjuder istället en masterexamen som består av fristående kurser. Hanna Ginner Hau berättar:

– Den nya examen utgörs av ett antal obligatoriska och valfria fristående kurser, och avslutas med ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. För den som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen är vägen till examen betydligt kortare eftersom stora delar av den tidigare utbildningen kan tillgodoräknas.

Samtliga av kurserna ges på halvfart och läsordningen kan studenterna i stort välja själva.

– Vi har valt det här upplägget för att det ska vara flexibelt för studenterna. Många av dem är yrkesverksamma och därför ges kurserna på halvfart, men för de som vill studera på heltid kan man läsa två kurser samtidigt. Flera av urserna går också på distans för att studenter som inte bor i Stockholmsområdet ska få möjligheten att läsa dem, säger Hanna Ginner Hau.

Den nya masterexamen är relevant för yrkesgrupper som lärare, förskollärare, psykologer, socionomer, logopeder och sjuksköterskor. Den är även tillgänglig för den som har en grundläggande examen i ett annat ämne och som vill ta en masterexamen eller läsa fristående kurser i specialpedagogik. Den första obligatoriska masterkursen – ”Specialpedagogikens historiska och teoretiska grund” – började nu i höst och i vår börjar kursen ”Specialpedagogik i policy och praktik”. Dessa kurser är på 15 högskolepoäng vardera och båda kurserna kommer att ges en gång per läsår.

– Du behöver inte ha bestämt dig för att ta en masterexamen för att gå de här kurserna eller ens ha planer på att ta en. De är var och en för sig också fristående kurser som ger dig som är intresserad av specialpedagogik möjlighet att fördjupa dig inom de områden som tas upp. Både kurserna och masterexamen går mot den akademiska aspekten av specialpedagogiken och ger en fördjupad teoretisk kunskap om det specialpedagogiska fältet som kan bidra med värdefulla verktyg inom många samhällsområden, avslutar Hanna Ginner Hau.

Artikeln publicerad den 17 september, 2020 av borgowilli