Nordiskt samarbete boostar den svenska elmarknaden

Nordiskt samarbete boostar den svenska elmarknaden

De svenska elkraftsbolagen lever i en tid med rekordhög investeringstakt. Den allt mer växande efterfrågan har gynnat det finskägda VEO som med sina prefabricerade stationer och standardiserade lösningar kan erbjuda både snabb leverans och hög kvalitet.

BOLAGETS MÖJLIGHET ATT i snabb takt offerera, och leverera optimerade nyckelfärdiga transformatorstationer från egen fabrik och ingenjörsbas i Finland har gjort VEO till en etablerad leverantör på den svenska marknaden. För att möta den ökande efterfrågan bygger nu VEO en svensk organisation lokalt i Västerås. Lena Elvin är en av dem som valt att börja på VEO.

– Det som lockade mig till VEO var att det är ett tekniktungt företag men framför allt sättet som man jobbar på, säger Lena Elvin, projektledare på VEO.

LENA BESKRIVER DET finska arbetssättet som mer fokuserat på att ta fram standardiserade lösningar, vilket leder till snabbare genomförande med högre kvalitet. Något som är extra viktigt just nu på elkraftsmarknaden eftersom det finns ett stort förnyelsebehov av existerande stationer , där de befintliga stationerna också måste vara i drift under arbetets gång. Eftersom hela samhället förlitar sig på el är det avgörande att arbetet löper på enligt plan, men även att det görs säkert.

– En stor del av arbetet går bara att genomföra under elavbrott och med kundernas krav på korta elavbrott måste det gå fort. Att redan i konstruktionsfasen av stationerna minimera riskerna för arbetet på site är därför en stor del av arbetet, säger Lena Elvin.

VEO HAR LÅNG erfarenhet av att jobba på elkraftsmarknaden. Sedan 1989 har man levererat mellanspänningsställverk ur egen fabrik, som idag är Nordens största, och integrerat dessa i nyckelfärdiga stationer. Etableringen i Sverige är en långsiktig, medveten satsning och handlar mycket om att ta de tekniska lösningarna som man redan har och implementera dem i Sverige.

– Innan jag började här arbetade jag mest med mark och byggfrågor. Det är ett bra komplement till vår elkraftskompetens i Finland, säger Lena Elvin.

ALEKSI PELTOLA ÄR också nöjd med sitt val att jobba på VEO. Precis som Lena Elvin är han projektledare på den svenska marknaden, men han utgår från VEO:s huvudkontor i Vasa i Finland.

– Det som fascinerar mig mest på VEO är tankesättet, att man hittar lösningar för att genomföra projekt med tekniska utmaningar och på ovanligt korta leveranstider. Vi har etablerat oss brett i Sverige och har många spännande projekt på gång, avslutar Aleksi Peltola.

Text: Lovisa Olai      Foto: Kasper Darlkarl

Artikeln publicerad den 16 april, 2018 av Redaktionen