Miljö- och kostnadsbesparingar med modulsystem

Miljö- och kostnadsbesparingar med modulsystem

Elektrifieringen av fordonsindustrin är på kraftig frammarsch både vad gäller personbilar och kommersiella fordon. Ett företag som växlar upp nu är svenska EG Electronics som nu arbetar med modulbaserade strömförsörjningssystem.

EG Electronics har en lång erfarenhet av att den traditionella arkitekturen som präglat de kommersiella fordonen i alla år, något som gjort det lätt att ta steget över till högspänningssystem. Nu ligger bolagets fokus på strömdistribution och så kallade PDU:er (Power Distribution Units).

– Vi arbetar i dag med de stora OEM-tillverkarna i projekt kring elektrifiering. Genom att bygga förutbestämda kapslingar kan kunderna själva välja vilka moduler de vill ha till sitt fordon. Det kan till exempel vara interface för kommunikation eller strömdistributionen, säger Jonas Vesalainen, säljchef för kommersiella fordon på EG Electronics.

– Vi har både passiva och aktiva lådor. I de sistnämnda finns en inbyggd intelligens för övervakning av strömmarna och dess riktning och status. I de här modulerna använder vi kundens önskade standard, till exempel EMC-skydd, tillägger Mikael Norberg, projektchef på EG Electronics.

Med modulsystemet kan EG Electronic skapa en egen standardisering som blir mer hållbar och effektiv för kunderna.

– I standardsortimentet kan det vara svårt att hitta en design som passar i vissa situationer. Med modulerna kommer vi runt det problemet eftersom vi ökar antalet parametrar vi kan bestämma över. Då behöver vi inte heller ta fram nya verktyg för nya uppdateringar, vilket gör att våra kunder kan uppdatera sina PDU:er utan att behöva investera i nya verktyg, säger Jonas Vesalainen.

– Det blir också billigare när vi kan använda samma låda och bara byter ut detaljerna. Då kan vi köpa in större kvantiteter av grundlådan. Men, oavsett om vi bygger standardiserade lådor eller moduler följer vi ramverket IATF 16949 i både produktion och utveckling, säger Mikael Norberg.

Elektrifieringen av den kommersiella fordonsindustrin handlar om både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Olika branscher har olika behov och EG Electronics arbetar i ett tidigt skede med kunden för att hjälpa till i planeringen.

– I Torsby i Värmland har vi en egen produktionsenhet där vi kan producera prototyper och annan nollserietillverkning. Sedan kan vi industrialisera prototyperna i vår moderna anläggning i utkanten av Warszawa. De här anläggningarna gör det möjligt för oss att ta oss an projekt i både stor och liten skala, säger Jonas Vesalainen.

Kunderna återfinns i segmenten lastbilar, bussar, truckar, terminalfordon, försvars-, skogs- och gruvindustri.

– Vi är främst verksamma i Europa med Sverige som vår hemmamarknad, här har vi byggt upp ett namn med vårt arbete inom den traditionella arkitekturen, avslutar Jonas Vesalainen.

Artikeln publicerad den 13 januari, 2021 av borgowilli