Lönsam tillväxt med hållbarhet i fokus

Lönsam tillväxt med hållbarhet i fokus

Sortera är en komplett avfallsentreprenör inom bygg och anläggning i Sverige. Med ett brett erbjudande inom affärsområdena Recycling, Industry och Materials strävar bolaget efter av vara den främsta miljöentreprenören i branschen. Nu växer de så det knakar.

Sorteras vision är att med hög service leverera marknadens bästa produktutbud för bygg- och anläggningskunder i hela Sverige.
– Vi sköter allt i egen regi, från försäljning och insamling till projektledning, behandling och återvinning till slutmottagare. Det är unikt och ger oss en betydligt bättre och stabilare kedja rakt igenom. Det gör att vi kan leverera bättre mot kund och effektivt kontrollera transporter och material, säger Conny Ryk, vd och grundare av bolaget.

I dag är Sortera etablerade i Sveriges fyra största städer och täcker 75 procent av landets befolkning med sina tjänster och utbud.
– Vi har gått från noll till en miljard i omsättning, men resan har bara börjat och vi har en fortsatt expansiv affärsplan. Vår framgång bygger mycket på att vi har utvecklats till att bli den mest kundorienterade och innovativa aktören, som ser transporter och återvinning utifrån nya perspektiv, säger Conny Ryk.

Han berättar hur viktigt det är att dela med sig av bolagets expertkunskap genom att erbjuda kunden vidareutbildning inom logistik och avfall, bland annat på bolagets nya showroom och utbildningscenter i Stockholm.
– Vi har under många år arbetat hårt för att med så liten miljöpåverkan som möjligt utföra våra tjänster. Det har kostat mycket pengar och energi. Men, vi kan äntligen se effekten av att kunderna förstår skillnaden på en seriös aktör som har hållbarhet i fokus och som alltid kan uppvisa dokumentation om hur vi till exempel har återvunnit och vart materialet har tagit vägen. Spårbarheten är A och O för att du skall överleva på marknaden och klara de allt hårdare kraven som ställs.

Marknaden rör sig i en tydlig riktning mot hållbarhet och det har blivit allt viktigare med rapportering till kund och dess slutbeställare. Detta för att påvisa hur mycket och hur effektivt man återvinner och deponerar avfallet.
– Vi har ständigt nya projekt inom ramen för hållbarhet och vi vill vara den ledande aktören i branschen, speciellt när det gäller innovativa lösningar för att minimera vår negativa påverkan på miljön.

”Vi har gått från noll till en miljard i omsättning, men resan har bara börjat”
– Conny Ryk, vd Sortera

En del av Sorteras showroom och utbildningscenter i Stockholm.

Ett bra exempel på det är vårt samarbete med en av de största it-konsultfirmorna i Sverige. Det är ett flerårigt it-projekt som bygger på morgondagens ERP-system.

Nu arbetar de för att binda ihop allt från införsäljning till order, logistik och slutmottagare i en enda kundportal som kan beskrivas som en molntjänst. Det ger kunden en tydlig inblick i hur de påverkar miljön, när man väljer att beställa produkter och tjänster från Sortera.
– Många företag ska sammanställa miljörapporter för att rapportera vidare till kommun eller kund. Kunden har sedan flera år fått en gedigen rapport av oss, som vi delvis utformat manuellt. Med detta verktyg kommer vi helt kunna automatisera denna process, säger Conny Ryk.

Ett av Sorteras hållbarhetsmål för år 2023 är att 100 procent av deras sorterings- anläggningar ska vara elektrifierade – och man är på god väg att nå dit. Bolagets maskinpark i Stockholm har störst kapacitet i Norden och drivs helt av miljömärkt el. Enligt Conny Ryk bidrar det till en väsentlig skillnad i miljöpåverkan.
– Där särskiljer vi oss mycket från resten av marknaden och vi arbetar ständigt med att testa nya miljövänligare fordon och verktyg. Vi har till exempel ett samarbete med våra leverantörer där vi testar elkranar. Inom kort kommer vi att kunna krana upp säckar, med motorerna helt avstängda och alltså bara jobba med eldrift, säger Conny Ryk och tillägger:
– EU har som mål att 70 procent av materialet skall recirkuleras. Sortera är, och vill fortsätta vara, en av de mest framstående aktörerna inom detta . Vårt mål är att stora delar av materialet sedan ska kunna återanvändas i byggprocessen.

Conny Ryk, vd Sortera

Naturvårdsverket har tydliga riktlinjer kring hur avfall ska hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt och kommuner har friheten att själva tyda dessa riktlinjer. Men, enligt Conny Ryk är kunskapen för låg hos de kommunala tjänstemännen.
– Det har inte funnits kompetens nog att tyda regelverken vilket gör att oseriösa entreprenörer fortsätter bedriva verksamhet. I dag konkurrerar vi inte på lika förutsättningar och grunder. Men som tur är märker vi en liten förbättring. Dagens utbildningar är anpassade för hur världen ser ut i dag och kompetensen börjar höjas, långsamt.

Conny Ryks slutsats är att utvecklingen går succesivt framåt, men att det är tydligt för bolaget att påtryckningarna är för låga från tjänstemän:
– Vi som entreprenörer måste själva trycka på för att ta steget framåt. Det kan handla om allt från att elektrifiera tunga maskiner till kompetenslyft hos våra kunder. Här ska vi se till att vara drivande i utvecklingen av en 100 procent fossilfri insamling av byggavfall i Sverige.

Artikeln publicerad den 22 november, 2018 av borgowilli