Laserbearbetning möjliggör avancerade lösningar

Laserbearbetning möjliggör avancerade lösningar

Vi står idag inför stora miljömässiga utmaningar. Ett sätt att minska våra avtryck är med modern processteknik. Med laserteknik som precisionsverktyg kan produktion bli både produktivare och mer resurseffektiv på samma gång.

Laserbearbetning med högenergilaser är numera en beprövad metod som i över 40 år varit och är ett flexibelt och tillförlitligt precisionsverktyg som erbjuder en mångfald av processer men även möjliggör unika lösningar.

− Sammantaget för laserbearbetningsmetoderna är möjliggörande av goda egenskaper i material och konstruktioner, att produktiviteten kan öka samtidigt som resursåtgången minskar. I Sverige ökar användandet men tekniken är fortfarande okänd bland många. I Sverige är de kända publika aktörerna som även har effektiva testbäddar för industriuppdrag och FoU Luleå tekniska universitet, Swerim och Högskolan Väst, säger Jan Frostevarg, universitetslektor i produktionsutveckling vid Luleå tekniska universitet.

Lasersvetsning ökar i användande men är något mer komplext än laserskärning som är en mogen och lättanvänd teknik. Tekniken erbjuder minskad distorsion och väsentligt ökad svetshastighet jämfört med konventionell fogningsteknik. Företag som Permanova och LMI är skickliga integratörer som hjälpt många företag att utveckla och effektivisera sin produktion.

− Laserpåsvetsning är mindre känt, men används för att reparera eller addera slitlager med full metallisk bindning där ytor samtidigt kan funktionaliseras så att komponenter håller mycket längre än i originalutförande. Exempel på industriella partners är Duroc Laser Coating (deras kärnverksamhet), men även Höganäs och Lasertech, säger Jan Frostevarg.

Additiv tillverkning i metall har de senaste åren väckt stort intresse och här är laserteknik oftast central. 3d-printing i pulverbädd (L-PBF) är vanligast och används oftast för applikationer mindre än 150 millimeter, medan laserpåsvetsningstekniker används för större applikationer och även här ses fler aktörer som börjar vara aktiva.

I Vinnova-finansierade projektet ACCEL (Produktion 2030) tas det fram underlag för att visa på resurseffektiv ökad produktions- och utvecklingstakt, framförallt för laserskärning och svetsning. Även en ny metod för att blanda legeringar i liten skala och simulera termiska processer för snabbare utveckling pågår och detta utvecklas tillsammans med universitetet i Lund.

− För laserhybridsvetsning (LAHW) har vi tillsammans med ESAB visat att metoden kan användas direkt på laserskurna ytor, ingen fräsning av fogkant behövs, samtidigt som svetsning med hög kvalitet möjliggörs för SSAB höghållfasta stål jämfört med konventionella metoder, dessutom med 8–12 gånger högre produktivitet, säger projektledare Jan Frostevarg.

Artikeln publicerad den 2 december, 2021 av borgowilli