”Lärande är en urkraft som inte går att stoppa”

”Lärande är en urkraft som inte går att stoppa”

Kristian Lindhes uppdrag är att styra lärandets urkraft mot positiva resultat. Som utbildad specialpedagog har han fått en teoretisk verktygslåda. Utbildningen har också gett honom en plattform för reflektion.

Att Kristian Lindhe började arbeta som specialpedagog på Rytmus var egentligen mest en slump. Och så är det väl ofta i livet? Så var det dock inte med hans yrkesval. Kristian växte upp i en familj där vårdande och lärande var en självklarhet och redan i unga år jobbade han som assistent till barn och ungdomar.

– Jag lärde mig tidigt att livet kan vara väldigt olika. Vi var en så kallad jourfamilj och tog ofta emot barn som behövde hjälp, säger Kristian Lindhe.

När han bestämde sig för att gå en påbyggnadsutbildning med specialpedagogik var han redan utbildad fritidspedagog, hade lärarutbildning och hade arbetat som lekterapeut på en barnklinik. Men nyfikenhet och kunskapstörst drev på – hur mycket han än hade pluggat har han saknat något:

–Jag fick ofta höra att det jag gjorde var bra men jag kunde inte svara på varför. Det gjorde mig otillfredsställd, jag ville veta teoretiskt varför det var bra att jag arbetade som jag gjorde, säger Kristian Lindhe.

Utbildningen gav Kristian trygghet och mod

Utbildningen till specialpedagog har förändrat och påverkat Kristians sätt att tänka och att se på lärandet:

– Som utbildad specialpedagog har jag hittat en plattform för vidareutbildning och för reflektion. Jag kan omvärdera det jag gör – eller utveckla det jag gör. Att veta varför man tycker på ett visst sätt gör det enklare att styra sina handlingar. Jag brukar säga att man har en fot i historien, en fot i framtiden, men förhoppningsvis huvudet i nuet, säger Kristian Lindhe.

Utbildningen har också gett honom trygghet och mod. Han törs var självkritisk och kan se problemen ur flera pesrspektiv:

– I skolans värld förväntas man att fixa allt på ett enkelt sätt, men med min utbildning vågar jag vara okunnig. Saker måste få ta sin tid och jag känner att jag vågar gå in i situationer mer förutsättningslös, utan färdiga svar. Det är en trygghet som gör att jag kan släppa och fokusera helt på eleven, säger Kristian Lindhe.

Teoretisk verktygslåda som ger kunskap och vägledning

Att jobba med lärande och utveckling är hans inre drivkraft och han menar att allas egen lust till lärande inte går att stoppa.

– Lärande är en urkraft som kan vara explosiv och vårt jobb är att rikta den kraften till att bli något fantastiskt och positivt. Samtidigt är skolan också en komplex verksamhet som kan riskera att kväsa den kraften – det gör området oerhört spännande! säger Kristian Lindhe.

Med utbildningen tycker Kristian Lindhe att han fått en teoretisk verktygslåda som ger honom kunskap och vägledning för att försöka tillgodose olika individuella behov.

– Alla elever omfamnas av skolans styrdokument, vilket kan vara utmanande då alla accelererar olika fort i sin utveckling och kan ha väldigt olika förutsättningar. Mitt jobb är att orientera sig i detta. Många ger upp och kastar in handduken. Då handlar det om att hitta andra vägar i systemet. Och det finns alltid flera sätt att lösa problem på, avslutar Kristian Lindhe.

Artikeln publicerad den 26 maj, 2020 av borgowilli