Kurs hjälper storföretag att växla upp digitalt i sin produktion

Kurs hjälper storföretag att växla upp digitalt i sin produktion

Genom ett unikt samarbete mellan flera lärosäten ges nu spjutspetskursen Digitally-enabled Production som hjälper yrkesverksamma att införa Industri 4.0 på sina företag och bli en del av den digitala utvecklingen.

Inom det Vinnovafinansierade KIT-projektet, Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion, har nu helt nya kurser tagits fram för att bidra till fortsatt utveckling av industrins digitalisering. Bakom kursen Digitally-enabled Production står Mälardalens Högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet.

– Det finns många kurser som handlar om att kompetensutveckla inom digitalisering, men detta är den första kursen som har ett holistiskt perspektiv som ökar kunskapen inom tre områden; interna logistiksystem, virtuella fabriken samt sensor och signalprocesser. Tillsammans möjliggör dessa kompetensområden implementering av Industri 4.0, säger Koteshwar Chirumalla, docent på Mälardalens Högskola som har varit WP-ledare i KIT-projektet.

Kursen startades i början av september och pågår till och med november. Med hänsyn till coronapandemin hålls stora delar av kursen på distans, något högskolorna har lång erfarenhet av sedan tidigare. Kursen är uppbyggd på tre moduler som hålls av de tre olika lärosätena – Fabriksnivå, produktionscellsnivå och komponent- och systemnivå. Ett smart sätt att ta del av alla lärosätens expertis och olika labbmiljöer under kursens gång.

Deltagarna i projektet är sju stora aktörer inom industrin; Volvo Cars, Siemens, Scania, GKN Aerospace, SECO Tools, Sansera och Westinghouse.

– Vi har en stor variation av företag som deltar i kursen vilket innebär att erfarenheterna som representanterna delar med sig av är väldigt olika. Detta är något som vi märker är en uppskattad del av kursen då företagen får möjlighet att knyta viktiga kontakter, säger Kristina Eriksson, universitetslektor på Högskolan Väst.

Under kursen får företagen arbeta med case från den egna verksamheten. Ofta handlar företagens utmaningar inom digitalisering att implementera Internet of Things och att förändra logistikflöden med digitala verktyg för att minska ledtiderna. En annan stor utmaning är att samla in data från både gamla och helt nya maskiner och att hantera den stora variationen och mängden data.

– När vi skulle starta upp kursen frågade vi företagen i våra nätverk för att se vilka områden som är mest kritiska för att kunna förverkliga Industri 4.0 i deras verksamheter. Då såg vi tydligt att det behövs mer kunskap kring digital transformering i allmänhet och var i verksamheten digitala lösningar kan ge värdefulla effekter, säger Lars Håkansson, professor på Linnéuniversitetet.

Vägen fram till en kurs där flera lärosäten samarbetar och har ansvar för olika moduler har faktiskt inte varit helt spikrak. Det är inte särskilt vanligt i dag med utbildningar där olika lärosäten går samman, trots de positiva effekterna som expertisutbyte och vidgade nätverk.

– Den här gången tog vi fram kursen inom ramen för vårt befintliga samarbete, KIT-projektet, men det var ändå inte helt enkelt att få igenom samadministration. Vi skulle vilja se förändringar här på politisk nivå som förenklar processen, då vi tror att samadministration är vägen framåt, säger Kristina Eriksson och fortsätter:

– Vi skulle väldigt gärna vilja ge kursen igen, även när KIT-projektet är avslutat. Då kan fler företag i våra nätverk ta del av den här viktiga kunskaperna.

Artikeln publicerad den 28 september, 2020 av borgowilli