”Informationsdriven vård är framtiden”

”Informationsdriven vård är framtiden”

Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. I denna nya verklighet är informationsdriven vård en förutsättning för att handskas med framtidens utmaningar. 

I september 2020 lanserades Hallands nya innovationscentrum för informationsdriven vård – Leap for Life. Satsningen grundar sig i tidigare Hälsoteknikcentrum Halland som startade sin verksamhet 2009. De drivande bakom innovationscentrumet är Högskolan i Halmstad, Region Halland, alla halländska kommuner och regionens näringsliv. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är centralt för Leap for Life.

– Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Behovet av kvalificerad vård och omsorg ökar i rask takt och genom Leap for Life samlar vi det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg, säger Markus Lingman, överläkare och strateg på Region Halland. 

Som ett kraftfullt verktyg finns artificiell intelligens (AI) som kan bidra till att förbättra vår förmåga att analysera historiska data, förutsäga framtida händelseförlopp och vägleda eller till och med besluta om åtgärder för att i en specifik situation nå ett önskat utfall. Det vill säga: att göra den framtida hälso- och sjukvården mer effektiv och säker.

– Det vi vill uppnå är en faktabaserad, sammanhållen precisionssjukvård som är skräddarsydd för dig som individ. Avancerad analys har potential att omvandla vårddata till meningsfulla och användbara insikter som kan stödja beslutsfattande, optimera vårdprocesser och tillhandahålla högkvalitativ vård för specifika patientgrupper, säger Markus Lingman, som i slutet av 2020 dessutom utsågs till årets AI-svensk för sitt arbete med att använda AI i sjukvården. 

I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

Mycket har hänt sedan starten av Leap for Life. Markus Lingman berättar att de har etablerat viktiga samarbeten med nationella intressenter, så som Vinnova, AI Sweden, Lunds universitet och SKR.
– Vi har kommit långt i vår resa mot informationsdriven vård. Nu handlar det om att etablera och skapa fler samarbeten på det här temat nationellt för att öka kraften. Vi fortsätter forska eftersom det är ett väldigt bra sätt att skapa nya insikter som vi kan tillämpa inom vården. Informationsdriven vård är en förutsättning för framtiden, säger Markus Lingman.  

Artikeln publicerad den 31 maj, 2021 av borgowilli