Hos FLIR skapar hon förbättringar – och sin egen yrkesroll

Hos FLIR skapar hon förbättringar – och sin egen yrkesroll

Anneli Rings resa inom FLIR började med ett studiebesök. I dag är hon inte bara anställd – hon har fått skapa sin egen roll inom bolaget, med fokus på förbättringar.

Anneli Ring tog 2014 sin examen som civilingenjör med inriktning mot design och produktframtagning. Hennes målsättning var att arbeta i ett tillverkande bolag. När hon under ett studiebesök kom till teknikbolaget FLIR Systems, som arbetar med högteknologiska värmekameror i Täby utanför Stockholm, hände någonting;

– Det kändes som en spännande arbetsplats direkt när jag steg innanför dörrarna. Det finns en speciell energi här. Jag kände att det var roligt med ett bolag som vill vara på plats med produktion i Sverige och som satsar på den här marknaden.

Anneli blev efter studierna varse om att FLIR sökte efter personal och hon kontaktade FLIR:s avdelning för produktionsutveckling. Matchningen visade sig vara god och hon anställdes tack vare sin kompetens inom fältet. Det fanns däremot ingen utstakad roll för henne, utan FLIR lät henne utforma den själv:

– Om jag skulle beskriva min roll kan man säga att jag fungerar som en internkonsult. Jag blir kontaktad för uppdrag när det finns problem eller utmaningar som den ordinarie personalen inte kan lösa. Det kan handla om att det behövs viss kompetens eller extra resurser. Arbetsuppgifterna kan variera från att ta fram flödesanalyser, metodanalyser och produktionsanalyser.

Hon berättar att uppdragen ofta har specifika mål som tar sin början i en analys av hur det ser ut just nu. Efter det jämförs nuläge med önskat målläge för att sedan kartlägga möjliga lösningar och vägen fram till målet. Viktigt för Anneli var att hitta ett arbete där hon kan vara delaktig i en förbättringsprocess snarare än att stå still och göra samma arbete varje dag:

– Vi arbetar så klart med det som sker här och nu, men vi är också noggranna med att ha en långsiktighet i allt som vi gör. Målet är exempelvis att 2017 ska vara bättre än 2016, det gäller också i det kortare perspektivet. Det handlar om att kontinuerligt utveckla verksamheten och inte bara överleva dagen.

Genom sitt arbete med förbättringar har Anneli fått möjligheten att djupdyka i ett av sina intressen: interaktionen mellan människor och maskiner:

– Det jag visste efter studierna var att jag ville arbeta i ett bolag som tillverkar produkter, helst också med manuell hantering. Just interaktionen mellan människa och teknik är något som jag tycker är väldigt intressant. Sedan arbetar jag i och för sig bara med roliga saker, men det jag trivs bäst med är just att få arbeta nära människorna i produktionen och kunna påverka deras vardag till det bättre.

Det har lett till att Anneli nu är verksam inom ett projekt som kallas för ”Framtidsresan”. Det handlar i korta drag om att stärka förbättringskulturen vid FLIR:s produktion i Täby. Inom ramarna för projektet hålls utbildningar med chefer och medarbetare. Tanken är att de som har gått utbildningen sedan ska bli ambassadörer själva.

– Givetvis arbetade vi med en förbättringskultur även tidigare, men då hade vi sämre koll på vem som gjorde vad. Nu har vi en struktur som gör att vi kan följa upp resan på ett konkret sätt – och bättre ta vara på medarbetarnas kunskaper, avslutar Anneli Ring.

Artikeln publicerad den 15 juni, 2017 av Borg&Owilli