Hon lockades av viljan till utveckling, teknologin och den globala miljön

Hon lockades av viljan till utveckling, teknologin och den globala miljön

Sedan start har FLIR varit marknadsledande inom värmekameror, och utvecklingen går hela tiden framåt. Linnéa Lagerdahl leder sedan i våras förbättringsarbetet inom produktionen på siten i Täby, där hela kedjan finns: marknad, sälj, utveckling, service, sourcing och produktion.

Linnea Lagerdahl började arbeta som Business Excellence Manager på FLIR tidigare i år. Det är en helt nyskapad roll med syfte att driva förbättringsarbetet på bolaget, framför allt på siten i Täby.
– Jag tilltalades av att FLIR har otroligt häftiga produkter, är världsledande inom sitt område och samtidigt ser behovet av att utveckla verksamheten, inte bara produkterna, säger Linnéa Lagerdahl och tillägger:
– Det är ett globalt företag och att arbeta med personer från olika länder och kulturer är stimulerande; det skapar en dynamisk och utvecklande miljö.

Utgångspunkten för förbättringsarbetet är den övergripande “The FLIR Method” som just nu implementeras på alla FLIR-siter. Bakgrunden till den nya metoden är att skapa en stabil gemensam grund för hela bolaget – något som kan vara en utmaning för ett globalt bolag med siter världen över. FLIR har genom ”The FLIR Method” lokaliserat sex områden att fokusera på, allt från Customer Driven Innovation till Talent Development. De områden som Linnéa Lagerdahl arbetar främst med är Lean Management och Continuous Improvements:
– Ständiga förbättringar är ju ett område som i vanliga fall brukar vara inkluderat i Lean Management, men här är det så viktigt att vi brutit ut det till ett eget område.

Hur ser förbättringsarbetet ut hos er på siten i Täby?
– Förbättringsarbetet sker på bred front, stora som små frågor, på alla nivåer i företaget. Hela Täby jobbar med sina processer och arbetssätt, men vi jobbar även med mer strukturella frågor. Just nu arbetar vi till exempel med en ny typ av projektuppföljning för att på ett mer strukturerat sätt kunna följa projekt i produktion. Målet är att skapa större tydlighet i projekten och kunna visualisera dem på ett bättre sätt. Vissa förbättringsprojekt drivs lokalt i Täby medan andra är samarbeten mellan våra andra siter, förklarar Linnéa Lagerdahl och fortsätter:
– Ett konkret exempel i produktion är att vi använder oss av värdeflödesanalys.

Genom värdeflödesanalys kommer de att fokusera på ett område i produktionen, och följa det flödet för att se hur mycket värdeskapande tid som läggs ner – och vad som görs utöver det. Det första steget blir alltså att skapa en nulägesbild och sedan se vilka förändringar som behöver göras för att effektivisera det flödet och skapa det önskade läget.
– Hittar vi några flaskhalsar i produktionen? Behöver vi göra om layouten? Hur ser våra lager ut? Det är några frågor som vi kommer att ställas inför. En del saker måste sedan drivas i projektform, medan andra förbättringar kan tas omhand direkt i förbättringsgrupperna i produktion, säger hon.

Det förbättringsarbete som görs på siten i Täby är en del av FLIR:s globala förbättringsarbete, och Linnéa Lagerdahl samarbetar med kollegor på olika ställen i världen.
– Det är tydligt att man från ledningen verkligen satsar på att skapa den här gemensamma grunden att stå på. Att det inte blir något som glöms bort utan att något som vi kan jobba med långsiktigt och kontinuerligt. Varje kvartal rapporterar vi till exempel produktivitetsprojekten för ledningen för att se att vi ligger enligt plan. Det är roligt att vara med och påverka, att följa utvecklingen och veta att vi bygger ett bättre företag dag för dag, säger hon.

Text: Lovisa Olai     Foto: Adrian Beck

Artikeln publicerad den 23 oktober, 2018 av borgowilli