Gröna håldäck bäst i branschen

Gröna håldäck bäst i branschen

Byggbranschen står inför stora utmaningar i och med klimatomställningen. Som ett steg i rätt riktning har stomentreprenören Strängbetong tagit fram gröna håldäck som har lägst koldioxidutsläpp i byggbranschen.

För att byggsektorn ska minska sitt koldioxidavtryck krävs ett krafttag för hela branschen. Men trots att utmaningarna är många, finns det också flera lösningar. I jakten på att skapa de mest innovativa och hållbara samhällsmiljöerna i Sverige ligger Strängbetong i framkant. De är nämligen först med att tillämpa den nya vägledningen från branschföreningen Svensk Betong gällande håldäck som publicerades i mars. Analysen visar att bolagets håldäck är bäst i branschen.

”Vi är oerhört stolta över att ha tagit det här steget.”
– Johan Bergström, Chef Affär på Strängbetong

– Våra gröna håldäck har samma kvaliteter och förmågor som vanliga håldäck men med ett betydligt lägre klimatavtryck. Vi är oerhört stolta över att ha tagit det här steget, säger Johan Bergström, Chef Affär på Strängbetong.

Vägledningen för klimatförbättrad betong omfattar fyra steg där syftet är att skapa en enhetlighet i hur betongprodukternas hållbarhetsprestanda mäts och utvärderas. Parallellt med vägledningen från Svensk Betong, har Strängbetong på egen hand tagit fram en optimerad miljövarudeklaration specifikt för håldäck. När den sätts i relation till Svensk Betongs nya vägledning, visar den att Strängbetongs håldäck ger 19 procent mindre koldioxidutsläpp per ton.

Johan Bergström

– Det är ett starkt fokus på att minska koldioxidutsläppen i branschen och vi har lagt mycket tid och kraft på att utveckla håldäck med mindre klimatpåverkan tillsammans med våra lokala team. Nu bidrar vi till våra kunders resa mot ett minskat koldioxidutsläpp.

Strängbetong arbetar aktivt med hållbarhet och har ett holistiskt förhållningssätt som samlas under begreppet Green Spine LineTM.

– Som ett sätt att försöka lösa utmaningen som hela branschen står inför har vi lanserat Green Spine LineTM, som bland annat innebär att våra produkter är certifierade och hållbara enligt moderbolaget Consolis certifieringsprocess. Som marknadsledare inom prefabricerad betong ser vi det som vår uppgift att inte bara följa branschens strävan mot ökad hållbarhet – vi ska driva den utvecklingen, säger Johan Bergström.

Läs mer på:  www.strangbetong.se

Skribent: Fanny Bäck

Artikeln publicerad den 20 april, 2022 av borgowilli