Enkla exportlånet gör att fler vågar satsa

Enkla exportlånet gör att fler vågar satsa

Nu kan mindre exportbolag låna upp till 65 miljoner kronor till en förmånlig ränta – helt utan säkerhet. Det Malmöbaserade bolaget J2 Sourcing som distribuerar elektroniska komponenter tog chansen att nyttja det unika erbjudandet.

I somras fick J2 Sourcing med 50 anställda och en årsomsättning på 200 miljoner kronor möjlighet att ta hem en jätteorder som motsvarade hälften av företagets omsättning. Men för att kunna tacka ja till affären krävdes kapital och att få lån visade sig vara svårare än väntat.

”Vi har en bra relation med vår husbank men riskerna gjorde att banken sa nej. Den nya affärsmöjligheten innebar stora produktionskostnader och krävde investeringar. Av en slump fick jag nys om SEK:s lån. Jag kontaktade dem direkt och fick snabbt ett positivt lånebesked. Det gjorde att vi vågade ta ordern”, säger Jesper Andersson som är vd på J2 Sourcing.

Lånet han syftar på kallas Enkla exportlånet och riktar sig till exportföretag och underleverantörer till exportföretag. Kravet för att få lånet är att företagen har haft ett positivt resultat de senaste tre åren och har en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor.

Företagen kan låna upp till 65 miljoner kronor till en förmånlig ränta, helt utan säkerhet. Att ta så höga lån utan säkerhet tillhör inte vanligheterna. Men eftersom lånet omfattas av EU:s garantiprogram InnovFin vars syfte är att främja innovativa små- och medelstora företags tillväxt, ingår både ränterabatt och förmånen att låna utan säkerhet. Risken delas mellan SEK (Svensk Exportkredit) och EIF (Europeiska investeringsfonden).

Behoven kan se olika ut. Företag kan behöva kapital till insatsvaror, de vill göra nya investeringar eller etablera sig på nya marknader. Ibland kräver köparen i utlandet längre kredittider vilket kan bli ansträngande för kassaflödet.

”Våra konkurrenter är ofta stora bolag med en helt annan finansiell styrka än vi har. Att vi nu kan erbjuda samma betalningsvillkor som dem, gör oss mer konkurrenskraftiga”, menar Jesper Andersson.

SEK som ger ut lånen menar att det finns ett stort behov av kapital hos företag som vill expandera. Trots positiva resultat får många bolag nobben av banken om de inte har tillräckliga säkerheter att erbjuda.

”Traditionellt sett har vi varit tvungna att välja, investera eller ta en större kund. Med ökat kapital har vi längre perspektiv när vi planerar vår expansion. Nu kommer vi att sätta upp lager och försäljning i både Kina och Nordamerika”, säger Jesper Andersson.

Läs mer om Enkla exportlånet på https://www.sek.se/enklaexportlanet/

 

Artikeln publicerad den 21 oktober, 2019 av borgowilli