Digitala prov? Dugga helt enkelt.

Digitala prov? Dugga helt enkelt.

Sveriges främsta skolor och kommuner inom digitalisering och lärande använder Dugga för digitala prov.

Grundarna bakom Dugga är båda lärare i botten och vet vad det innebär att sitta med meterhöga provhögar som ska rättas. All den tid som läggs ned på att rätta pappersprov skulle istället kunna användas för att hjälpa elever och därmed förbättra lärandet i skolan. För att komma tillrätta med provhögarna satte man igång ett forskningsprojekt för att ta fram en smart och lättanvänd plattform för digitala prov. Idén gick helt enkelt ut på att avlasta lärarna från tidsslukande arbetsmoment och göra processen kring prov och inlämningsuppgifter helt digital och därmed effektivare för både lärare och elever.

– För oss lärare är det viktigt att kunna använda många olika frågetyper och ställa frågor på olika sätt, säger Patrik Nilsson, vd på Dugga. Nu kan lärare läsa elevernas datorskrivna prov utan att behöva tolka svårlästa handstilar. Med de helt automaträttade frågetyperna sker rättningen ögonblickligen vilket gör att lärare kan fokusera all sin tid på eleverna istället. En annan viktig fördel med digitala prov är att alla elevers svar är anonyma. Därigenom blir lärarens rättning mer rättvis och utan förutfattade meningar om den ena eller den andra eleven.

– När vi testade provplattformen i början blev lärare väldigt förvånade över att elevernas provresultat blev annorlunda jämfört med när lärarna kände till identiteten på eleverna de rättade, säger Claudia Rademaker, COO på Dugga, tidigare biträdande professor vid Stockholms Universitet samt Handelshögskolan i Stockholm.

Det är inte bara roligare att vara lärare när skolan inför digitala prov. Nyligen har forskning visat att skolor som använder digitala provsystem såsom Dugga bidrar till att förbättra inlärningen hos eleverna. Eleverna skriver bättre och mer välutvecklade texter. Samtidigt finns andra fördelar med digitala prov jämfört med de gamla pappersproven.

– Vi kan systematiskt analysera elevernas resultat och bland annat titta på inlärningskurvor för att se om eleven utvecklas i rätt riktning eller om det till exempel behöver sättas in hjälp i ett tidigt skede, säger Claudia Rademaker.

Det går även att jämföra olika skolor, läromedel och dylikt och då behövs plötsligt inga Pisa-undersökningar längre eftersom det finns tillgång till riktiga data.
– Lärare brinner för att hjälpa sina elever att växa, inte för att slösa bort värdefull tid med att rätta pappershögar med prov. Därmed kan Dugga bidra till att minska lärarbristen i skolan, konstaterar Claudia Rademaker.

Artikeln publicerad den 26 augusti, 2019 av borgowilli