”Det finns en stark utvecklingskraft inom vården”

”Det finns en stark utvecklingskraft inom vården”

Såväl svensk som internationell vård och omsorg står inför stora utmaningar. Konsultbolaget Helseplans vision är att vara med och utveckla och förnya. Bland annat genom att ge handfast och verksamhetsnära stöttning i större förändringsprocesser, samt genom att hjälpa verksamheter att förstå möjligheterna med exempelvis ny teknik i vården.

– Vårt bolag består idag av 30 konsulter med olika kompetensprofiler. Vi har alla en stor erfarenhet av och förståelse för sjukvårdens landskap och specifika förutsättningar. Tillsammans vill vi fokusera på det positiva inom hälso- och sjukvården – den starka utvecklingskraft som vi ser hos våra kunder, säger Niklas Källberg, vd på Helseplan. Patrik Holmberg, seniorkonsult på Helseplan, påpekar att alltför mycket fokus läggs på att beskriva vården som en krisbransch när mycket redan fungerar relativt bra.

– Om man ser till vissa nyckeltal, kopplade till sjukvården, ser vi att små förändringar även kan ge stora resultat. Vi arbetar därför både med strategiska utvecklingsprojekt och ständiga förbättringar, inom många vårdområden. Det kan till exempel handla om färre överbeläggningar, ökad tillgänglighet och förbättrad kunskap i hur man planerar och följer upp sin verksamhet. Idag finns en bild av att förändringströttheten inom hälso- och sjukvården är stor – en kultur av ovilja till förändring. Helseplan vill påstå motsatsen, förklarar Christoffer Berg, chef för Helseplans benchmarkingnätverk Nysam:

– Vi ser snarare att det finns en otrolig vilja att driva utveckling. Det är viktigt att ge läkare, sjuksköterskor och chefer i vården verktyg för att driva förändring framgångsrikt. Det är något som vi fokuserar starkt på både i våra utvecklingsgrupper i Nysam och genom våra många utbildningsinsatser. Genom att Helseplan arbetar nära verksamheten och långsiktigt, bidrar bolagets konsulter till att verklig effekt uppnås. Teresa Herlin, seniorkonsult på Helseplan påpekar hur viktigt det är att skapa en så god förändringsprocess som möjligt:

– För att utnyttja utvecklingskraften behöver medarbetare i vården känna förtroende och tillit för förändringledare och chefer. Ledare i sin tur behöver se till att det finns ett tydligt syfte och mål som alla kan relatera till och reagera på, och stötta vårdens professionella grupper så att de själva kan ta ansvar för att driva förändring och känna sig involverade. Framtidens ledare är ingen hjälte själv utan stöttar andra att bli hjältar.

Från vänster: Christoffer Berg, Patrik Holmberg, Teresa Herlin, Niklas Källberg. 

Artikeln publicerad den 21 juni, 2017 av Redaktionen