De ska möjliggöra Scanias digitaliseringsresa

De ska möjliggöra Scanias digitaliseringsresa

Scania IT:s nya satsning New Technology (NT) ska, med input och engagemang från hela organisationen, främja en arbetsplatskultur av teknologisk innovation och smarta arbetssätt.

DET VAR I NOVEMBER för ett år sedan som Scania IT tog beslutet att sätta ihop det nya teamet, med ett övergripande ansvar för att Scania ska ligga i framkant inom digitalisering. Adela Åberg, manager för NT och Head of Robotic Process Automation, har en lång bakgrund inom koncernen:
– Jag har haft flera chefsroller, men kände att jag ville gå tillbaka till att grotta ner mig i tekniken. Som chef för NT är mitt ledarskap mer operativt och vi arbetar för att införa ”servant leadership”

– vilket går ut på att sätta de anställdas behov först och hjälpa medarbetarna att utvecklas i sina roller.

TILLSAMMANS MED sitt team på sex personer arbetar hon med att utveckla innovationer som både medarbetare och Scanias slutkunder ska dra nytta av.

– Vi ska ha bra omvärldsspaning och plocka in idéer från våra anställda. Och så ska vi göra trendspaningar för att snabbt titta på proof- of-conept, göra pilotprojekt, släppa idén som tjänst eller skrota den, säger Adela Åberg och tillägger:
– Vi arbetar både med nya arbetssätt och nya produkter. Den kombinationen ska resultera i stabila tjänster som hjälper Scania att ta nästa kliv inom digitalisering.

På bild (från vänster): Sofia Asplund, Tina Hellqvist, Jacob Pantzerhielm och Adela Åberg. Ej närvarande: Robert Danielsson, Anders Isven.

ADELA ÅBERG PÅPEKAR att deras arbete inte behöver resultera i ny teknik på marknaden – det kan också bidra till ny teknik på företaget. Här är uppdraget att stödja hela IT-organisationen och fånga upp behov i de olika delarna av verksamheten.

– Ett bra exempel på det är när man ska anmäla en besökare eller hitta en ledig möteslokal. Vi har fantastisk management support som stöttar oss med det, men ibland känns det frustrerande att själv behöva söka upp information istället för att bara anropa en ikon.

I PRAKTIKEN INNEBÄR detta att Scanias medarbetare ska kunna ha interaktiv kommunikation med en chatbot, som realistiskt kan simulera hur en människa skulle bete sig som en konversationspartner.

ADELA ÅBERG PÅPEKAR också hur viktigt det är att förenkla processen för idégenerering. Genom att arbeta med ett tankesätt som Scania kallar för Locations, är syftet att medarbetare ska ta med behov från den egna organisationen, öka kunskapen i ämnet och sedan snabbt generera idéer som kan gynna Scania.

– Locations är ett arbetssätt som går att liknas vid en intern marknadsplats för intressanta ämnen, där du låter medarbetarna välja vilka uppgifter de ska bidra till. Tanken är att vem som helst, bara du har intresse, ska kunna jobba med oss, säger Adela Åberg.

SCANIA ÄR STÄNDIGT på jakt efter ny spetskompetens som kan utveckla den här tekniken tillsammans med dem. I arbetet med att snabbt testa och bygga prototyper, kommer NT fokusera på att hitta tekniska resurser från nyexaminerade.

– Vi kommer att stötta, utbilda och förbereda dem för alla de möjligheter som finns på Scania. De har möjlighet att testa ny teknik, göra olika uppdrag och sedan välja vart i organisationen de vill till, eller om de vill stanna hos oss på NT, säger Adela Åberg och avslutar:
– Gruppen är som en liten amöba som växer, en organism som kommer ändra form allt eftersom vi mognar och efter vilka personer som knyts an till projektet.

 

Text: Anna Bjur      Foto: Adrian Beck

Artikeln publicerad den 7 december, 2018 av borgowilli