Bleeding Edge Technology i Sverige

Bleeding Edge Technology i Sverige

– Supervass teknik är min passion och levebröd säger Bo Hammarlund, civil­ ingenjör och parallellentreprenör.

Efter en karriär inom forskning, Inst. Mikrovågsteknik och Bell Labs USA, försäljning, bland annat i amerikanska high tech startupbolag, beslöt jag att försöka kommersialisera teknik utvecklat på Sveriges högskolor. Svensk forsk­ning är ju framstående på bland annat kiselkarbid, SiC (kraftelektronik för bland annat elbilar), nanomaterial, grafen, fotonik, och röntgen. Allt skalbart och internationell efterfrågan finns.

Som ”gammal” KTH:are , teknisk fysik i mitten av sjuttiotalet blev KTH en start för att finna ”grodden” till nya bolag.

– Jag lyckades övertala prof Mikael Östling och Martin Domeij Ph D som utvecklade krafttransistorer i kiselkarbid på KTH i Kista, att vi tillsammans skulle starta vårt första bolag TranSiC. Sverige har en historia inom material och kraftelektronik av SiC. Det fanns genom finansiellt stöd från bland annat VINNO­VA företag som Epigress, Norstel, Acreo, KTH, Chalmers och LiU. TranSiC blev faktiskt internationella pionjärer. Satsningen gick bra och TranSiC såldes efter fem år till Fairchild, USA för dryga 100 miljoner kronor.

Mina kamrater, forskare på KTH, kom med era nya idéer. Det resulterade i att jag var med och startade en rad nya spjutspetsteknikbolag varje år. Som Scint­X, revolutionerande för högupplösande röntgen, SenSiCs unika gassensorer, som tål 600 C, nu snart i fordon och fartyg för att elimi­nera NOX, SensAbues för drogtestning genom ett unikt blåsprov. Ascatron tillverkar unika SiC­material. Epiclarus för fotonik på kisel, Nocilis Materials för nya material för nästa generation snabba och energisnåla transistorer i CMOS­kretsar, Epiluvac där vi tillverkar reaktorer för tillverkning av SiC och galliumnitrid, GaN, för bland annat nästa generations förstärkare i femte generationen mobiltelefoni. Ytterligare ett mycket intressant bolag är ReAdapt Vision där vi gör bildbehandling och kan reducera röntgendosen 80 pro­cent. Några av bolagen bör kunna bli sålda för mer än 500 miljoner kronor.

Att starta upp bolagen är enkelt men finansiering är knepigare. Vi har fått bra hjälp av VINNOVA, Energimyndigheten, ALMI och änglar. Oftast får man satsa en slant själv för att visa sitt långsiktiga engagemang och ansvar. Kunder och finansieringar söker vi numer i utlan­det. Kineser är intresserade och har redan gjort betydande investeringar i ett av bolagen.

Mitt eget stora intresse och fram­gångar är att få igång bolagen, göra en affärsplan, skaffa tidiga pengar och kunder samt bygga samarbeten direkt med kunder eller indirekt via till exempel Europeiska samarbeten som finansieras med EU­medel till stor del. Den viktigaste biten är sedan att hitta industrialister för en bra styrelse och företagsledning.

Kunder och samarbetspartner som General Electric, General Motors, Ford, Volvo, ABB, Continental, Hitachi med flera ger oss intressanta delar av sina framtidsplaner. I slutändan finns det företag som köper upp våra bolag, behåller utvecklingen i Sverige men flyttar produktion till andra länder. Vi söker för samtliga bolag änglar och investerare med erfarenheter från startuper med hårdvara, skalbart för internationella kunder.

Artikeln publicerad den 20 september, 2017 av Redaktionen