Blå energi när världen ställer om

Blå energi när världen ställer om

Till skillnad från sol och vind är havens strömmar alltid i rörelse och förutsägbar havsenergi kan därför bli en bas för framtidens energiproduktion. Svenska Minestos patenterade teknologi har gjort genombrott – nu väntar global marknadsetablering.

Nu ställer världen om till förnybar energi, men sol och vind räcker inte. Blå energi från havet står näst i tur. Det svenska miljö-teknikbolaget Minesto har en ledande roll i denna utveckling med sin patenterade produkt Deep Green, som är det enda verifierade kraftverket som kan utvinna energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

– Detta är en oändlig, förutsägbar och helt outnyttjad naturresurs. Vi har ett försprång för att låsa upp den och vi har ett starkt patentskydd kring vår teknologi för att omvandla världshavens strömmar till grön el, säger Martin Edlund, vd, Minesto.

Minestos marina kraftverk DG500 under dess driftsättningsprogram utanför Wales hösten 2018.

Bara i Europa beräknas havsenergi kunna stå för tio procent av det samlade energibehovet år 2050. Minestos utveckling har pågått under drygt tio år och i år kom ett stort genombrott när man verifierade teknologin i kommersiell skala. Ett första fullskaligt system har 2018 installerats i Holyhead Deep utanför norra Wales.
– Framgångarna i Wales understryker att vi utgör ett väsentligt komplement till etablerade förnybara energikällor. Minesto är det bolag inom havsenergi som fått störst finansiellt stöd från EU, som ser vår teknologi som en del av Europas framtida energimix, berättar Martin Edlund.

Genombrottet driver på utvecklingen. Dels i Wales – men också på Färöarna där Minesto har avtal för fler installationer samt i Sydostasien där det finns ett enormt behov av förnybara energilösningar.
– Vi har flera intressanta projekt på gång. Färöarna är först ut men vi är även aktiva i Sydostasien där hundratals miljoner människor lever utan eller med osäker elförsörjning. Där kommer vi in med ren energi till konkurrenskraftig kostnad, avslutar Martin Edlund.

Artikeln publicerad den 26 november, 2018 av borgowilli