Barium utmanar kostsamma IT-projekt

Barium utmanar kostsamma IT-projekt

Framtidssäkra er verksamhet. Bariums plattform och leveransmodell möjliggör digitalisering utan långdragna och dyra IT-projekt.

Genom plattformen Barium Live, tar Barium affärsprocesser från start till mål utan hemmasnickrade lösningar eller långa IT-projekt.

– Det är väldigt många organisationer som sitter med föråldrade och ej ändamålsenliga IT-system där verksamheten tvingas använda gemensamma Excel-ark och mail för att lösa affärskritiska processer. Det leder ofta till bristande transparens och ineffektivitet, säger Mattias Arnelund, CEO på Barium.

Mika Jolanki, CTO på Barium, fyller i:
– Många bolag har till exempel formulär på sin hemsida, men sedan bearbetar de informationen manuellt. Här tar vi på Barium vid och digitaliserar ärendet hela vägen in i mål. Vi för samman verksamhet och IT.

Barium Live är en innovativ plattform i vilken smarta IT-stöd kan skapas och skräddarsys efter kundens behov. Ofta med stöd från återanvändbara lösningsmallar som en katalysator i den digitala transformationen.

– Med vår plattform slipper kunderna skriva komplicerad kod. Verksamhet och IT samverkar utifrån en gemensam plattform som fyller de gap som skapar ineffektivitet och risk, säger Mattias Arnelund.

Barium har runt hundra aktiva kunder och hjälper bland annat, Selecta, Apoteket, samt flera kommuner och regioner att digitalisera sina verksamheter.

– Selecta hade utmaningar med sin leveransprecision som hade lett till missnöjda kunder. En ny ”end to end”-process skapades i Barium Live som en digital lösning ovanpå kundens befintliga ERP- och CRM-system. Som en effekt av detta ökade leveransprecisionen från 63 till 99 procent och kundnöjdheten steg radikalt, säger Mattias Arnelund.

– Ihop med Apoteket har vi skapat sju nya applikationer på tio månader, ytterligare ett antal är under framtagande. Det här påvisar styrkan med Barium Live, det är enkelt och effektivt att skapa skräddarsydda affärskritiska applikationer som även möjliggör snabb utrullning i verksamheten, avslutar Mika Jolanki.

Artikeln publicerad den 19 juni, 2019 av Redaktionen