Banar väg för framtidens bränsleceller

Banar väg för framtidens bränsleceller

Bränsleceller kan producera el från fossilfri vätgas, med vatten som enda utsläpp. Nu pågår nordisk forskning för att vidareutveckla denna typ av bränsleceller. Målet är mindre system med högre effekt.

I bränsleceller omvandlas kemisk energi från ett bränsle till el genom en elektrokemisk reaktion, utan andra utsläpp än vatten. Att använda vätgas producerad på ett fossilfritt sätt som bränsle kan bidra till att drastiskt minska utsläppen inom till exempel transporter.

RISE, hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, leder ett projekt med syftet att vidareutveckla högtemperatur-polymermembranbaserade bränsleceller. Fördelen med denna teknik är att den inte kräver avancerade kylsystem. Detta öppnar dörren för att bygga bränslecellsfordon med optimerad systemdesign och bättre verkningsgrad.

– Målet är att utveckla en högtemperatur-bränslecell med bättre prestanda än de som finns kommersiellt tillgängliga i dag. Vi har redan utvecklat två nya protiska jonvätskor, det vill säga laddningsbärare, och jobbar nu med att inkorporera dem i ett polymermembran som utgör kärnan i en bränslecell. Med den nya tekniken hoppas vi kunna nå en högre elektrisk effekt med mindre system, säger Annika Carlson, senior forskare inom energiomvandling på RISE.

I projektet, som kommer att pågå till slutet av 2023, deltar aktörer från både akademi och näringsliv. Det danska företaget Blue World Technologies utvecklar och tillverkar bränsleceller. Svenska Catator och Liquid Wind tar fram katalysatorer respektive fossilfri metanol som används för att producera fossilfri vätgas. Volvokoncernen står för applikationerna i form av tunga fordon. Med som akademiska partners finns Chalmers och Danmarks Tekniske Universitet.

– Det är ganska unikt att ha hela kedjan, från grundläggande forskning till testning av bränsleceller i labbskala, inom ett och samma projekt. Det gör vägen kort till faktisk användning i industrin och ger bra förutsättningar för påverkan på systemnivå, säger Anna Martinelli, biträdande professor på Chalmers.

Artikeln publicerad den 7 december, 2022 av borgowilli