Arkitekterna som bygger omtanke i en föränderlig värld

Arkitekterna som bygger omtanke i en föränderlig värld

Att bygga hållbara bostäder handlar om att tänka långsiktigt. I vilken miljö vill vår nästkommande generation bo? I en värld under ständig förändring är ETTELVAS Arkitekters ledord respekt och omtanke extra viktiga. Både för nyproduktion och för ombyggnader.

MATS MARNELL, ansvarig förbostadsproduktionen på ETTELVA, började arbeta på företaget 2013. Han uppskattar kontorets positivism och vision om en beständig och god relation med sina beställare.

– Med kundens behov som utgångspunkt utarbetar vi tillsammans en produkt eller ett projekt som vi båda kan vara stolta över.

ETTELVA TÄNKER i nya banor vad gäller hållbarhet inom arkitektur. Genom att arbeta långsiktigt, med smarta lösningar som fungerar över tid, minimeras behovet av en ombyggnation längre fram.

– Det är viktigt att inte stirra sig blind på energiförbrukningen. Lägger vi allt krut på det kan arkitekturen lätt bli lidande. När vi på ETTELVA ritar bostäder är det viktigt för oss att skapa
beständiga hem som kommande generationer vill bo i. Om en framtida rivningsiver sätter tänderna i bedagade men miljövänliga hus är de plötsligt inte så miljövänliga
längre. Stockholm är ett bra exempel på hur över 100 år gamla bostäder fortfarande är attraktiva boenden, säger Mats Marnell.

DET Q-MÄRKTA industrikvarteret i Järla Sjö i Nacka är en spännandeoch inspirerande miljö med stora arkitektoniska kvaliteter att bevaka och bevara. ETTELVA har här ritat ombyggnationer av flera befintliga fastigheter men också ny byggnationer. Visionen
är att komplettera och lyfta den befintliga arkitekturen.

– Vi har valt att göra hus som inte tar uppmärksamheten från den äldre bebyggelsen. De kan stå sida vid sida utan att byggnaderna stör varandra. Byggnaderna ska andas respekt och tillförsikt så att folk ska kunna trivas i miljön, även om 50 år, säger Mats Marnell.

ANDERS LINDH, vd för ETTELVA menar att hållbar arkitektur är en byggd miljö som tål att konverteras till en annan verksamhet då behoven förändras.

– Om tillägg och kompletteringar, som här i Järla Sjö, utförs utefter byggnadernas förutsättningar och med väl valda material och detaljer, berikas arkitekturen med avtryck från olika tidsepoker.

UNDER HELA processen har ETTELVA arbetat med trygga tekniska lösningar och funktionella
beständiga material. En ytterligare aspekt ur ett hållbarhetsperspektiv är att byggnationen i Järla Sjö sker på redan exploaterad mark.

– Jag vågar vara kaxig och säga att om man tittar på ett sådant här projekt om 100 år så har vi förhoppningsvis nått en så pass hög arkitektonisk nivå att våra nästkommande generationer vill bevara byggnaderna precis som de är. Inkluderat nytillskotten som en spännande helhet, avslutar Mats Marnell med stolthet i rösten.

Artikeln publicerad den 31 maj, 2017 av Borg&Owilli