Ytterman Projekt tar nästa steg för att skapa hållbara fastighetsvärden

Ytterman Projekt tar nästa steg för att skapa hållbara fastighetsvärden

Med sitt värdebaserade arbetssätt med medarbetarna i fokus, vill Ytterman göra skillnad i byggbranschen. Nu växer bolaget ytterligare.

YTTERMAN PROJEKT LEDER byggprojekt sedan 2005. Grundaren Patrik Ytterman har en tydlig bild av hur byggbranschen kan bli bättre på att skapa långsiktiga värden:

– Genom en respektfull attityd och fokus på medarbetarna samt att sträva mot närmare samarbeten och ökad transparens skapar vi goda relationer med de vi jobbar tillsammans med. Vi drivs av att hela tiden göra saker lite bättre, säger Patrik Ytterman.

ARBETSSÄTTET ÄR genomgripande i alla projekt som Ytterman Projekt driver, från förstudier och programskede till projektering, miljösamordning, upphandling och produktion. Både när det gäller nyproduktion och ROT-projekt.

– Vi är projektledaren som håller ihop gruppen, alltifrån VVS-konsulter och arkitekter till entreprenör och förvaltare. Vi jobbar alltid tillsammans, delar med oss av erfarenheter och till och med av misstag. Respekt och öppenhet tror vi ger de bästa lösningarna som också leder till större fastighetsvärden.

DET HÄR ÄR den värdegrund som genomsyrar organisationen. Den ligger till grund för bolagets filosofi i kundrelationerna och i byggprojekten de driver:

– Våra kunder ska alltid känna sig så trygga i samarbetet att de alltid kan säga vad de tycker och tänker. Det är på det sättet vi bygger relationer och skapar förtroende.

FÖR ATT YTTERLIGARE kvalitetssäkra sitt arbetssätt gjorde Ytterman flera större investeringar i bland annat verksamhets- och ledningssystem under 2017. Trots dessa kostnader blev året starkt tack vare många uppdrag tillsammans med återkommande beställare och med flera nya kunder:

– Det är roligt att vårt arbetssätt också blir en framgångsfaktor för våra uppdragsgivare. Vi har hittat ett bra sätt att jobba på och som vi hela tiden utvecklar internt tillsammans. Om alla trivs går verksamheten också bra, berättar Patrik Ytterman.

FRAM TILL OCH med förra året fanns Yttermans verksamhet endast i Stockholm. I januari 2018 öppnades ytterligare ett kontor i Uppsala. Det planeras också för kontor på fler orter. När bolaget nu växer är det samma värderingsgrund som fortsätter att utgöra kärnan hos Ytterman:

– För att bidra till en god samhällsutveckling och att göra skillnad i branschen måste vi börja där vi verkar och göra vad vi kan. Vi som företag utvecklas ständigt och vi arbetar löpande med våra värderingar internt. För att trivas och utvecklas behövs stöd från kollegorna och utrymme att ventilera åsikter, avslutar Patrik Ytterman.

Text: Joakim Johansson  Foto: Adrian Beck

Artikeln publicerad den 7 februari, 2018 av Redaktionen