Vilken riktning tar Luleås näringsliv?

Vilken riktning tar Luleås näringsliv?

SSAB:s stora järnverk kröner Luleås horisontlinje, men de senaste åren är det snarare IT-satsningarna i kommunen som fått rubriker. Hur ser framtiden ut för Luleås näringsliv?

Det är svårt att missa järnverket, centralt beläget i Luleå. Skorstenarna har vakat över staden sedan 40-talet och röken kan kanske sägas vara Luleås andetag, de anlöpande malmtågen stadens blodomlopp. I en annan del av Luleå, på Porsön, ligger Facebooks enorma datahallar. De har gett Luleå internationell uppmärksamhet och etablerat staden som IT-ort.

Li Skarin är vd för den samordnande organisationen Luleå Näringsliv. Hon berättar att Facebooks etablering har satt Luleå på kartan när det gäller liknande investeringar knuta till såväl andra datacenteretableringar som it-sektorn.

– Man kan tycka att det är tjatigt att vi drar upp exemplet med Facebook gång på gång, men vi har det globala varumärket att tacka för mycket. När de gick ut med att Luleå passade bäst för deras satsning tack vare tillgången på grön energi och stabila elnät, blev det en garant för liknande bolag som vill expandera i Luleå, berättar Li Skarin.

Hon beskriver att det går bra för näringslivet i Luleå och att staden i mångt och mycket är ett draglok i Norrbotten:

– Under den lågkonjunktur som drabbade Sverige för ett antal år sedan påverkades vi inte i lika hög grad som övriga delar av landet. Företagen i norr har kunnat fortsätta gasa på när företag i andra delar av landet dragits med sviterna efter nedgången. I dag får vi många förfrågningar från bolag som vill etablera sig i vår region.

Samtidigt finns det utmaningar som Luleå behöver lösa. Trots tillgången till högutbildad arbetskraft genom Luleå Universitet, saknas det i vissa branscher personal. Luleå Näringsliv jobbar för att fler studenter ska välja att stanna kvar i Luleå och då krävs det att staden fortsätter att utvecklas, menar Li Skarin.

– Vi måste fortsätta att göra Luleå attraktivt. Utelivet och stadslivet har utvecklats mycket på bara 5–10 år och det är viktigt att den resan fortsätter. Vi behöver bli bättre på att plocka fram det som tidigare sågs som en belastning: att vintern är kall eller att det är tyst. Många människor längtar efter just det, att bo nära naturen och att slippa bilköer. Det är en attraktion som vi behöver bli bättre på att lyfta. När Luleå moderniseras menar Li Skarin att staden ändå ska bibehålla sin identitet:

– Det går inte att sticka under stol med att vi är en industristad. Många städer som har varit industristäder försöker bli något nytt, men vi tycker inte att Luleå ska gå åt det hållet. Vi ser hellre att Luleå fortsätter att utveckla en grön industri och att vi utvecklar industrin för de nya jobb som tillkommer i framtiden. Här blir också gruvindustri fortsatt viktig för Luleås utveckling:

– Vi är en del av mineralriket och gruvindustrins era är inte slut, tvärtom. Gruvan expanderar och vi vet att det krävs mineraler till alla moderna elektroniska enheter. Det behövs litium, kobolt och koppar, vilket vi har i vår region. Samtidigt minskar antalet arbetstillfällen vid exempelvis järnverket på grund av ökad automation. Men, stålet kommer även i fortsättningen att ha en plats i Luleås själ:

– Många av de äldre, tunga yrkena försvinner från industrin, så är det. Det innebär att vi istället kan etablera forsknings– och utvecklingskontor. Industrin befinner sig i en omställningsprocess och det är den processen Luleå också måste befinna sig i, avslutar Li Skarin.

Text: Joakim Johansson      Foto: Luleås Näringsliv

Artikeln publicerad den 27 april, 2018 av Redaktionen