“Vi utvecklar intelligenta lösningar för bättre användarupplevelser”

“Vi utvecklar intelligenta lösningar för bättre användarupplevelser”

FLIR utvecklar och tillverkar världsledande IR-kameror som används inom allt från inspektioner av fastigheter och elinstallationer till räddningstjänst. Just nu pågår ett intensivt digitaliseringsarbete för att utöka och förbättra erbjudandet till kunderna.

Mikael Harrén är avdelningschef på R&D-enheten Application Systems på FLIR och tillsammans med sina kollegor driver han digitaliseringsarbetet inom divisionen Instruments.
– Vi arbetar med de digitala användargränssnitten mot kunder och användare. Dels i våra kameror, dels i alla applikationer som finns utanför kamerorna. Målet är att skapa en intuitiv användarupplevelse som stöttar våra kunder i deras dagliga arbete. En av utmaningarna här är att förlänga kameraupplevelsen till våra digitala tjänster, säger han.

Mikael Harréns fokus är alltså på de digitala tjänsterna och produkterna och han berättar att FLIR står inför en utmaning inom det här området:
– Vi har länge varit världsledande med våra kameror, men nu behöver vi fokusera på det digitala för att behålla vår position. Vårt utbud av digitala produkter har hittills varit centrerade kring våra kameror, medan vårt fokus i dag handlar om att bygga ett ekosystem som bättre kan stötta våra användare i deras dagliga arbete.


Mikael Harrén, avdelningschef på R&D-enheten Application Systems på FLIR.

Ny digital tjänst underlättar inspektörernas arbete

En stor del av FLIR:s kundgrupp består av inspektörer av olika slag och här har Mikael Harrén och hans team jobbat hårt för att kunna förbättra deras vardag.
– Ta inspektioner av elektriska installationer på fabriker till exempel. Inspektörerna jobbar ofta med papper och penna när de är ute i fält – nu kan de i stället använda vårt nya digitala verktyg för att både planera, utföra och följa upp inspektionerna, berättar Mikael Harrén.

Det här kommer att underlätta inspektörernas arbete i stor utsträckning. Att verktyget också samlar in data och historik ger dessutom inspektörerna möjlighet till trendanalys, och i framtiden även beslutsstöd.
– Det handlar om hur vi kan använda intelligenta lösningar som gör att användaren får en mer effektiv arbetsdag. Att sudda ut gränsen mellan IR-kameran och de kringliggande applikationerna, helt enkelt.

Eftersom det finns ett flertal tillgängliga teknologiska ramverk inom till exempel artificiell intelligens och IoT, ligger FLIR:s utmaning nu i att hitta hur dessa bäst kan appliceras inom just deras produkter för att optimera nyttan för kunderna.
– Vårt innovationsarbete är väldigt explorativt och det är en viktig del i vårt strategiska arbete. Var ska vi lägga fokus och vad är det egentligen vi vill hjälpa våra kunder med? Det tar vi reda på nu, säger Mikael Harrén.

Stark gemenskap – både socialt och i arbetet

Mikael Harrén kom till FLIR för snart ett år sedan, efter flera år på konsultbolag. Innan dess har han mestadels arbetat utomlands på stora bolag som Volvo, British Telecom och Amadeus.
– Efter ett tag inom konsultbranschen började jag längta tillbaka till ett renodlat produktbolag. Man har ofta större gemensamt fokus och det tvingar fram ett mer långsiktigt tänk och tekniska strategier, säger Mikael Harrén och fortsätter:
– Redan min första dag slogs jag också av den familjära känslan här. Vi är 120 ingenjörer bara på R&D men det finns en fin social gemenskap där alla känner alla och man inte märker av hierarkier. Och det syns även i arbetet; det finns en kultur av att lösa problem och leverera projekt tillsammans som går bortom processerna. Gemenskapen är stark – både socialt och i arbetet.

Text: Lovisa Olai    Foto:Adrian Beck

Artikeln publicerad den 23 oktober, 2018 av borgowilli