”Vi gör skillnad för framtiden”

”Vi gör skillnad för framtiden”

Tack vare ett stort engagemang och en arbetsgivare som tar tillvara på medarbetarnas kompetens har Emmeli Olén utvecklats inom olika roller på Valmet. Nu är hon globalt ansvarig för företagets utbildningslösningar.

Idag är Emmeli Olén Director på Valmet Learning Services, men karriären på företaget började redan då hon sommar­ jobbade på kontoret i Göteborg.

–Jag studerade teknisk fysik på Chalmers och jobbade några somrar på marknads­ avdelningen. När jag var klar med studierna började jag på Valmet direkt, då som applika­tionsingenjör.

Emmeli Olén gick sedan vi­dare till att bli projektledare inom utbildning, processimu­lering och överordnad styrning. Efter det blev hon gruppchef och produktchef med globalt ansvar för utbildnings­ och simuleringslösningar mot kraft­ och massaindustrin.

–Valmet är lyhörda för med­ arbetare som vill utvecklas och det finns goda möjligheter att byta tjänst eller arbeta utomlands. Det finns många olika karriärvägar och bra stöd i att utvecklas, både som ingenjör eller om man kanske vill ta en ledarroll, säger Emmeli Olén.

I sin roll som Director för Valmet Learning Services, som omfattar samtliga Valmets industrisegment, är Emmeli Olén globalt ansvarig för kom­ petenslösningar som hjälper kundernas personal att hantera sina anläggningar på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. Detta innefattar allt från klassrums­ utbildning till e­-learning, sim­ulering och nya lärmiljöer bas­erade på AR-­ och VR-­teknik.

–Vi levererar avancerade processanläggningar, och det är spännande att vara bryggan mellan de som utvecklar tekni­ken och de som ska använda den, säger Emmeli Olén.

Att det blev fokus just på utbildning är ingen slump, eftersom Emmeli Olén alltid haft målet att förena ingenjör­skap med sitt intresse för språk och människor.

–Det här jobbet handlar om kommunikation på så många nivåer. Ena dagen diskuterar jag driftscenarier med operatörer och nästa dag långsiktiga kompetensstrategier med en global koncernledning. Även inom företaget arbetar jag i ett globalt nätverk av utbildnings­ och ämnesexperter över hela världen. Det är just kombina­tionen av teknik, innovation och kommunikation som gör rollen så rolig.

Valmet har en lång historia av automation och digitalisering och utvecklar kontinuerligt nya lösningar för minskad råvaru­konsumtion och förbättrade drift­ och miljödata.

–Det är det som är så spän­nande med Valmet. Hela indu­strin genomgår stora föränd­ringar och vi är med och stöttar våra kunder på den resan. Vi är ett innovativt företag med fokus på hållbar teknik. Tillsammans med våra kunder kan vi göra skillnad för framtiden, avslutar Emmeli Olén.

Artikeln publicerad den 9 maj, 2019 av Redaktionen