Vätgas till en tiondel av dagens kostnad

Vätgas till en tiondel av dagens kostnad

Vi lever i en slit-och-släng era och litar till fossila bränslen vilka har väldigt negativ klimatpåverkan. Att komma till rätta med detta är en stor utmaning för våra politiker och för samhället i stort.

Svenska clean tech-företaget Plagazi har utvecklat en metod, som ska vända den negativa trenden, Plagazi Processen® innebär fullständig förgasning av avfall och framställning av ren vätgas och ytande koldioxid utan farliga restprodukter. Vinsterna är bättre hantering av växande avfallsberg, tillgång till grönt alternativ till fossila bränslen, minskad klimatpåverkan från CO2 utsläpp. Den producerade vätgasen kostar dessutom bara en tiondel jämfört med den som produceras med dagens metoder.

Plagazi Processen® är mycket energieffektiv och kan ta hand om i princip alla former av avfall från hushållsavfall till icke brännbart avfall som idag hamnar på soptipparna. Man kan exempelvis ta hand om gamla bildäck, plastbåtar och de sista delarna av skrotade bilar och därigenom få en 100-procentig recycling av bilar.

Vätgas har pekats ut av EU-kommissionen som framtidens bränsle och drivmedel för fordonsindustrin. För att möta det har Plagazi utvecklat och patenterat idén att tillverka vätgasen nära användaren och istället frakta avfall till tankstationen och att bilarnas drivmedel tillverkas direkt på plats. Miljövänligt och inga onödiga transporter.

Sverige, med sin miljöprofilering, måste förstå värdet av denna teknikrevolution och bygga upp en infrastruktur för distribution av vätgas så att marknaden för vätgasdrivna bilar kan lyfta. Sverige får inte komma efter utan vi måste utnyttja de enorma möjligheter Plagazi Processen® ger.

Framtidens Rena miljö kan skapas redan nu!

• Sopor blir ren vätgas utan förorenande utsläpp
• Vätgas produceras till mindre än halva kostnaden än idag
• Vätgas driver elmotorer utan miljöovänliga batterier
• Sopbergen försvinner och inga nya sopberg bildas

Hur är detta möjligt?
Den svenska patenterade uppfinningen Plagazi-processen är lösningen på några av jordens största problem.
Gå till hemsidan plagazi.com, kontakta vd Torsten Granberg 0706-761234.

Artikeln publicerad den 5 juli, 2017 av Redaktionen