Turism en motor för lokal utveckling

Turism en motor för lokal utveckling

När Tillväxtverket summerade sitt program ”Stärkt lokal attraktionskraft” lyfte de fram Flens kommun som framgångsexempel. Kommunen har gett besöksnäringen en betydande roll i sin nya översiktsplan.

Flens kommun var en av tio pilotkommuner i Tillväxtverkets program ”Stärkt lokal attraktionskraft” som pågick från 2015 till 2018. Varje kommun hade olika infallsvinklar. Flen valde att ta med besöksnäringen i sin samhällsplanering.

– Vi har fått större samsyn mellan förvaltningarna om vad vi ska åstadkomma. Dessutom har vi satt Flen på kartan och många andra kommuner är intresserade av vårt arbete och våra idéer, säger Mikael Larsson, näringslivschef på Flens kommun.

När Flens kommun skulle ta fram en ny översiktsplan fortsatte man att satsa på besöksnäringen.

– Tidigare har det bara varit ett avsnitt i översiktsplanen men nu finns besöksnäringsperspektivet med i varje kapitel, säger Ola Lindgren Nilsson, vd på destinationsutvecklingsbolaget STUA som hjälpt kommunen med att ta fram översiktsplanen.Ola Lindgren Nilsson, vd på STUA och Mikael Larsson, näringslivschef på Flens kommun.

En viktig del i arbetet med att ta fram översiktsplanen var att föra dialog med kommunens medborgare.

– Medborgarna har haft en stor inverkan och de har vidgat vår syn på vad som ska ingå i en översiktsplan. Vi har också fått bekräftat av dem att det är väldigt viktigt med turism för en kommun. Det är en motor för den lokala utvecklingen och därför kommer vi fortsätta satsa på den, säger Mikael Larsson.

– Översiktsplanen trädde i kraft i höstas, men jag har redan sett effekter av den trots att det är ett arbete som kommer sträcka sig över lång tid. Flen har visat att man är en attraktiv kommun som bjuder in till dialog med både entreprenörer och medborgare, avslutar Ola Lindgren Nilsson.

Artikeln publicerad den 4 juli, 2019 av borgowilli