Traineer som gör samhällsnytta på riktigt!

Traineer som gör samhällsnytta på riktigt!

Hög säkerhet och innovativ systemutveckling är angeläget för att ge människor en tryggare värld. Polisens traineeprogram på it-avdelningen bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag.

POLISENS IT-AVDELNING MED uppåt 800 anställda har ett angeläget mål och ett viktigt samhällsuppdrag. Och fler behövs. I september 2018 startades ett traineeprogram på it-avdelningen. 14 st nyutexade akademiker i trainee-roller som systemutvecklare, UX-designers och informationssäkerhets- och teknikspecialister får kliva in och lära känna verksamheten inifrån och ut.
– Det är ett hopsvetsat gäng som har varit igång i nästan två månader nu och det har varit en härlig energiboost för hela it-avdelningen, säger Åsa Månsson, ansvarig för traineeprogrammet.

GENOM ATT VARVA verksamhetspraktik, studiebesök och utbildning får alla under sex månader en bred insyn. Torleif Lindbom, kravanalytiker med UX-profil och Tova Asp, systemutvecklare sökte sig till traineeprogrammet på grund av ett genuint intresse för polisens verksamhet. Att kunna göra samhällsnytta var också avgörande.
– Kombinationen att både få skriva kod och vara en del av polismyndigheten är en fantastisk möjlighet, säger Tova.

TOVA FÖRVÄNTADE SIG att få se alla delar av organisationen och få inblick i olika roller. Det som förvånade henne var drivet och engagemanget ute på avdelningarna.
– Vi får också praktik i kärnverksamheten. Vi arbeta nära poliserna och när vi ska utvärdera en app är det poliser vi pratar med, säger Torleif.

VECKORNA SER OLIKA ut men brukligt är att man har en vanlig arbetsdag i sin hemmagrupp på måndagen. Under tisdag till torsdag är man ofta iväg på studiebesök. Varje fredag samlas man för Retrospektiv tillsammans med Åsa Månsson för att dela med sig av erfarenheter man samlat på sig samt har också uppskattade teambuilding- aktiviteter.
– Ibland är vi också ute på praktik, bland annat på Leverans och Support som tillhandahåller all teknik till myndighetens 30 000 anställda runtom i landet, säger Tova.

ATT HINNA LÄRA sig så mycket som möjligt är ett självklart mål för både Tova och Torleif.
– Jag vill bli bekant med så många system som möjligt och växa som systemutvecklare. Men också få ett stort kontaktnät inom polisen och it-avdelningen.
– Efter sex månader vill jag vara på samma nivå som min fadder. Redan nu känner jag att lärt mig mycket!avslutar Torleif.

Text: Eva Rydinger       Foto: Polisen

Artikeln publicerad den 8 november, 2018 av borgowilli