Tillsammans skapar de ett samhälle för kommande generationer

Tillsammans skapar de ett samhälle för kommande generationer

Hon startade sin karriär på Trafikverket som trainee. Sex år senare är hon enhetschef på Trafikverkets verksamhetsområde Investering. Pernilla Ngo Magnusson vill uppmuntra fler att ta chansen att arbeta vid en myndighet som verkligen satsar på sina medarbetare.

Som nyexad civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad, började Pernilla Ngo Magnusson år 2010 arbeta på ett konsultbolag. Hon trivdes bra men fick rekommendationer av sin mentor att söka till Trafikverkets traineeprogram, och blev nyfiken.

– Jag hade haft Trafikverket som beställare och deras viktiga samhällsuppdrag kändes lockande. Jag testade och fick det glädjande beskedet att jag kom med i det eftertraktade programmet.

Under traineeperioden, som projektledare på verksamhetsområdet Investering, fick Pernilla prova på många olika delar av Trafikverkets verksamhet. En individuell plan sattes upp tillsammans med hennes handledare för att hon skulle få möjligheten att utveckla sina kompetenser och erfarenheter:

– För att bli en så bra projektledare som möjligt spenderade jag delar av min traineeperiod hos aktörer som Trafikverket ofta samarbetar med, som myndigheter, entreprenörer och näringsdepartementet, berättar hon.

Efter en tid fick Pernilla Ngo Magnusson upp ögonen för mer strategiska frågeställningar, exempelvis Sveriges gods och logistiktransporter.

– När jag var klar som trainee arbetade jag halva min tid som projektledare för investeringsprojekt med bland annat broar och järnvägar, och halva min tid med gröna transportkorridorer – ett internationellt projekt som ska effektivisera transporter genom Europa. Det innefattade mer internationellt arbete.

Att arbeta internationellt passade Pernilla Ngo perfekt. Hon kände sig trygg i sin yrkesroll och var redo för nya utmaningar.

– Det kanske man inte tänker på i första hand – att en svensk myndighet som Trafikverket har ett internationellt engagemang. Efter några års arbete i Europa och världen drog jag mig hemåt igen för att börja arbeta som strategisk planerare nationellt, i rollen som funktionsansvarig för vägnätet.

Enligt Pernilla Ngo Magnusson är uppmuntran till intern rörlighet inom organisationen en bidragande faktor till att hon valt att byta inriktning och verksamhetsområde längs vägen.

– Det är en förmån att kunna byta jobb men inte arbetsgivare. Här får vi möjligheten att hela tiden utvecklas och prova på nya saker. Sedan en tid är jag nu tillbaka där allting startade, på verksamhetsområdet Investering, i rollen som enhetschef.

Vissa dagar är arbetstempot högt och frågeställningarna svåra men det finns alltid någon att bolla dem med. Trafikverkets medarbetare har ett stort engagemang dels för samhällsutvecklingen, dels i det dagliga arbetet, berätta Pernilla Ngo Magnusson:

– Infrastrukturen är en viktig del av samhällsutvecklingen. Vi skapar ett samhälle för kommande generationer att leva i och det är Trafikverkets sätt att bidra till samhällsutvecklingen. I förlängningen är det även mitt sätt att dra strået till stacken, säger hon och avslutar:

– Vi måste förvalta den påverkan vi har. Det är inte bara en möjlighet utan också ett viktigt ansvar. Tillsammans arbetar vi för något större och vi hjälps åt. Våra projekt för vi inte bara inom Trafikverket utan också tillsammans med myndigheter, medborgare och entreprenörer – alla har samhällsutveckling som mål. Det tycker jag är häftigt.

Text: Anna Bjur     Foto: Adrian Beck

Artikeln publicerad den 8 mars, 2018 av Redaktionen