Till en tryggare vardag med Linnea Omsorg

Till en tryggare vardag med Linnea Omsorg

I över 20 år har Linnea Omsorg tillhandahållit specialanpassade behandlingar för ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd och omsorg. I dag har organisationens HBV-verksamhet genomgått en totalrenovering av sina lokaler och arbetar fortlöpande med ett aktivt kvalitetsarbete och kan nu hjälpa fler ungdomar till ett tryggt och stabilt liv.

Den ideella organisationen Linnea Omsorg grundades 1999 med visionen att bidra till en bättre värld genom att hjälpa individer till en trygg och fungerande vardag. Organisationen bedriver i dag två verksamheter; bostad med särskild service för vuxna enligt LSS utanför Nyköping och hem för vård och barn (HVB) i Järna. Här står individen i fokus – organisationen har en stark tro på människan och utgår alltid från den enskildas sammanhang och behov.

– På Linnea Omsorg tänker man med hjärtat och alla jobbar mot samma mål. För oss är det viktigt att våra vuxna och ungdomar känner stabilitet och trygghet när de kommer till oss, berättar Nina Wensberg, verksamhetschef på Linnea Omsorg.

Lugn och harmonisk miljö

HVB-verksamheterna Alen och Björken riktar sig till pojkar och flickor i behov av psykosocial omsorg med psykiatriska svårigheter och självdestruktiv livsstil. Problemen varierar från icke-fungerande skolgång till dysfunktionella relationer eller begynnande missbruk. Nina förklarar att organisationen ser till att fånga upp de problemen och ge ungdomarna den hjälp och stöd de behöver utifrån sina sammanhang och behov.

– Vi jobbar med att bygga upp ungdomarnas självkänsla och framtidstro. Det gäller att hitta vägar som är unikt utformade efter varje enskild person. Hos oss ska det kännas att man blir hörd och sedd. Det handlar om att tänka med hjärtat och ungdomarna ska känna att de har kommit rätt, säger Nina.

 

Artikeln publicerad den 12 december, 2019 av borgowilli