Swedish Stirling vände solen ryggen för att rädda planeten

Swedish Stirling vände solen ryggen för att rädda planeten

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling utvecklade och anpassade Kockums ubåtsmotorer till att kunna användas för solkraft, med en prestanda som överträffade all befintlig teknik. Men kinesiska solpaneler var snabbare till marknaden och drev kostnaderna till en nivå som gjorde det omöjligt för bolaget att komma in på marknaden med dess stirlingteknoilogi.

Enveten och övertygad om stirlingmotorns fördelar ramlade Swedish Stirlings vd och grundare Gunnar Larsson av en slump över möjligheten att använda motorn för återvinning av restgaser från metallindustrin.

– Som så mycket annat i vår vardag så tar vi många gånger saker för givna, något så självklart som till exempel rostfritt stål förutsätter vi bara ska finnas där. Vad vi inte riktigt inser alla gånger är att metall kräver enorma mängder energi för att kunna produceras och har därmed en stor påverkan på vår miljö, säger Gunnar Larsson.

För rostfritt stål krävs ferrokrom som framställs genom att malm blandas med kol och enorma mängder energi i en masugn. Nästan hälften av all energi försvinner sedan i processen i form av restgas som eldas upp. Metallindustrier över hela världen har i decennier sökt metoder för att återvinna och omvandla energin till det som också är deras största kostnad – elektricitet. För Gunnar Larsson var det en självklarhet att stirlingmotorn – som ju är en värmemotor – skulle kunna klara detta.

Sänker elkonsumtionen med 15 procent
Han presenterade 2017 en lösning för ett antal sydafrikanska metallproducenter. PWR BLOK 400-F, en containerbaserad lösning med 14 stirlingmotorer som snabbt kan fraktas på plats och genom återvinning av restgasernas energi minska masugnarnas elkonsumtion med ungefär 15 procent.

Läs mer om PWR BLOK här.

– Det fanns flera skäl för Swedish Stirling att börja i Sydafrika med det absolut viktigaste var möjligheten att snabbt kunna spara stora pengar för kunderna. En enskild sydafrikansk kund, Samancor, köper elektricitet för svindlande 1 miljard kronor i månaden. Då är besparingar på 15 procent en hel del, säger Gunnar Larsson.

”Klassisk återvinning”
Framgångarna uteblev inte. Trots att PWR BLOK inte ens var färdigutvecklad skrevs det första avtalet bara tre månader efter lanseringen och den första PWR BLOK driftsattes i maj 2019. Idag, drygt två år efter lanseringen, har tre kunder som tillsammans står för drygt 95 procent av ferrokromtillverkning i Sydafrika tecknat avtal för såväl pilot- som fullskaliga anläggningar.

Över de kommande åren avser Swedish Stirling bygga ut hela marknaden för att kunna leverera PWR BLOK till ett värde närmare 3 miljarder kronor, och samtidigt se vad man kan åstadkomma i resten av världen.

– Det fina i kråksången med att ta tillvara gas som idag bara eldas upp är att den el som produceras med PWR BLOK reducerar den globala växthuseffekten. Varje krona som investeras i PWR BLOK ger större minskning av koldioxidutsläppen än något annat energislag. Vi tar tillvara på något som betraktas som avfall och gör något gott av det som annars bränns upp. Klassisk återvinning, avslutar Gunnar Larsson.

Artikeln publicerad den 25 februari, 2020 av borgowilli