Branschvalidering stärker svensk industri

Branschvalidering stärker svensk industri

Industrins system för validering och certifiering av kompetens ger företag redskap att möta kompetensutmaningen. Nyttan är stor för både arbetsgivare och medarbetare.

INDUSTRINS PARTER OCH branschorganisationer har utvecklat Svensk industrivalidering, ett kvalitetssäkrat system för validering och certifiering av yrkeskompetens. Bakgrunden är att många industriföretag har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens och behovet av kompetensutveckling för de anställda ökar.

– Genom valideringen får arbetsgivaren snabbt koll på vilken kompetens som finns eller saknas. Individen får ett kompetensbevis som är erkänt och förankrat, säger Ingegerd Gréen, vd för Skärteknikcentrum Sverige – en av dem står bakom systemet.

ÖVER HUNDRA referensföretag deltar i att bestämma vilka kompetenskrav som gäller för olika arbetsuppgifter och yrkesroller.

– IndustriteknikBAS är den första branschgemensamma valideringen och i år släpper vi Automation BAS och Underhåll BAS. Efterfrågan ökar snabbt i både stora och små företag så vi kommer att utveckla er i framtiden, säger Gréen.

DET FINNS NÄRMARE 100 ackrediterade testcenter med behöriga testledare dit man vänder sig för validering, kompetensutveckling och certifiering.

– De företag vi arbetar med tycker att valideringen är till stor hjälp vid exempelvis omställning till ny teknik, säger Elvira Zahirovic, testledare och rektor på Smålands Tekniska College som är en certifierad Teknikcollege-skola och ett ackredtierat testcenter sedan många år. Hon fortsätter:

– De flesta som validerar sina medarbetare fortsätter med kompetensutveckling. På så sätt driver branschvalideringen på ett strategiskt arbetssätt, särskilt i de mindre företagen.

ÄVEN GYMNASIESKOLOR, yrkeshögskoleutbildningar och Arbetsförmedlingen använder valideringsmodellerna för att säkerställa rätt kompetens.

– När våra elever går ut med både betyg och kompetensbevis som hela industrin står bakom, ser vi hur snabbt de kommer vidare i sin yrkesutveckling, för jobb får alla direkt, säger Elvira.

NYLIGEN GICK STARTSKOTTET för ett ESF-finansierat projekt som ska ge 200 företag med upp till 50 anställda möjlighet att kvalitetssäkra sitt arbetssätt med kompetensförsörjning. Det enda som krävs från företagen är att de lägger ner sin tid, resten står projektet för.

– Branschvalidering är ett verktyg i arbetet med kompetensförsörjning och nu ska vi visa hur effektivt det är, säger Ingegerd och avslutar:

– För de företag som är intresserade är det bara att ta kontakt, eller så småningom anmäla sig på hemsidan för Svensk industrivalidering.

Text: Tina Lindström Carlsson

Artikeln publicerad den 7 mars, 2018 av Redaktionen