Stora möjligheter med spårväg som transportmedel

Stora möjligheter med spårväg som transportmedel

Spårvägar har många fördelar, som hög kapacitet. Stockholms Spårvägar vill att spårnätet ska byggas ut – något som det beslutades om redan för tio år sedan.

Många är pendlarna på Lidingö som varje dag tar Lidingöbanan till Ropsten. Många är också stockholmarna och turisterna som tar Spårväg City ut till Djurgården. Bakom dessa spårvägar står bolaget Stockholms Spårvägar.

– Tidigare var vi påverkare och verkade för återinförandet av spårväg i Stockholm – nu är vi operatör på riktigt. Sedan 2010 ansvarar vi för spårtrafiken i city och 2015 tog vi över Lidingöbanan, säger Magnus Braxell, vd på Stockholms Spårvägar.

Spårvägar har många fördelar, till exempel är kapaciteten mycket högre än buss och det är billigare än tunnelbana.

– Spårvagn är tillgänglig för alla. Du kommer enkelt in med din rullstol eller permobil utan att behöva assistans. Det finns dessutom goda utrymmen för barnvagnar. Man vet också exakt hur mycket plats en spårvagn tar på vägen och var den rör sig, säger Magnus Braxell och fortsätter;

– Sedan har vi energiaspekten. Även om vi ställer en spårvagn mot en elbuss, så förbrukar spårvagnen en tredjedels ström jämfört med bussen.

Andra fördelar med spårväg är att områden blir mer attraktiva där spår läggs, vilket i sin tur leder till att värdet på fastigheterna också stiger.

– Om man lägger spår, så signalerar det att man tänker långsiktigt och att ett område kommer bestå. Närheten till spårburen kollektivtrafik attraherar bostäder, butiker och arbetsplatser, säger Magnus Braxell.

För cirka tio år sedan hade Stockholms läns landsting beslutat att sammankoppla Ropsten och Djurgårdsbron med spårväg. Planerna har dock inte ännu blivit verklighet.

– Karlaplans tunnelbana är överbelastad, något som går att undvika med sammankopplingen, säger Magnus Braxell.

Mycket har dessutom hänt på tio år och behovet av en sammankoppling har blivit större. Norra Djurgårdsstaden – som innefattar Loudden, Frihamnen, Värtahamnen och Hjorthagen – växer och nya stadsdelar tar form.

– Det är redan trångt på de bussar som försörjer området, men det kommer inte att vara hållbart i takt med att fler bostäder och arbetsplatser tillkommer. Sedan hade en sammankoppling givetvis gynnat andra, som de som vill ta sig till city enkelt efter att ha varit på kryssning, säger Magnus Braxell och avslutar:

– Beslutsfattare blir avskräckta för att investeringen är dyr på kort sikt. Vi vill att de ska se det ur ett bredare perspektiv. En buss håller max i tio år medan en spårvagn har en livslängd på cirka 35 år. Spårväg är ett effektivt och miljövänligt, i staden integrerat, transportmedel med otroligt hög kapacitet!

Artikeln publicerad den 5 mars, 2020 av borgowilli