IT som räddar liv

IT som räddar liv

IT-centrum i Region Jönköpings län erbjuder digitala lösningar för regionens medarbetare och invånare – en hjärtevärmande verksamhet som bidrar till samhällsnyttan.

Region Jönköpings läns IT-centrum – som främst stöttar hälso- och sjukvården men också arbetar med kultur- och länstrafikfrågor – strävar efter att bli den bästa IT-avdelningen i landet.

– Man ska känna en stolthet över sin arbetsplats och arbetet vi gör, säger Helena Glemdal Bergkvist, IT-direktör på IT-centrum.

Som ett led i att uppnå det bedriver avdelningen exempelvis ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Det har bland annat resulterat i en helt jämställd ledningsgrupp som strävar efter ett engagerat och närvarande ledarskap. IT-centrum driver också digitaliseringen framåt i regionen. De arbetar bland annat med att digitalisera biljettköp i kollektivtrafiken och att utveckla det största digitala journalsystemet i Sverige.

– Vi märker att digitalisering har kommit högt upp på agendan jämfört med för bara några år sedan – ämnet diskuteras i politiken och på hög tjänstemannanivå. Det råder ett momentum och det har möjliggjort att vi har kunnat förbättra verksamheten, och för att lösa välfärdsutmaningen är digitalisering en nyckel, säger Helena Glemdal Bergkvist.

Ylva Linderstam, chefsarkitekt och IT-säkerhetschef på IT-centrum, framhäver verksamhetens bredd, som bland annat inkluderar moderna arbetssätt och allt från stora projekt till mindre uppdrag:

– Å ena sidan arbetar vi med traditionell IT, som stora system som måste fungera dygnet runt och driftsäkert. Å andra sidan arbetar vi med den nya typen av IT, som appar och molnlösningar. Sedan får vi allt att samexistera. Vi är dels innovativa, dels har vi ett arv som behöver rulla på.

Bredden märks även i kompetensen. På avdelningen finns i princip alla roller inom IT-branschen, till exempel projektledare, arkitekter, kravanalytiker, testledare, systemtekniker och applikationskonsulter.

-Vi har dammsugit marknaden, men behöver fler. Gärna hemvändare! Jag är själv hemvändare och vi vill få folk att ta det steget, säger Ylva Linderstam och fortsätter:

-Det är dessutom så, att man kan se att det man gör på arbetstid gör skillnad för människor. Vårt arbete räddar liv. Därför vill man vara här.

Helena Glemdal Bergkvist fyller i:

– De som besöker oss säger ofta att här vill man vara – och det har inte kommit automatiskt. Vi har arbetat mycket med arbetsglädje och engagemang, för om man ska gilla att vara hos oss måste man gilla puls. Här finns fantastiska medarbetare med hög kompetens och framåtanda.

Artikeln publicerad den 8 maj, 2019 av Redaktionen