Samverkan stärker svensk life science

Samverkan stärker svensk life science

En unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor samverkar för ökad export av svensk hälso- och sjukvård och life science – det är Swecare. Organisationen kommer att medverka på Expo 2020 för att främja svensk life science.

Swecares medlemmar representerar hela hälso- och sjukvårdssektorn – från startups och multinationella koncerner till universitet och regioner. Genom att skapa nationella och internationella mötesplatser och identifiera intressanta marknader marknadsför medlemmarna som en del av det svenska ”exportpaketet”. Med uppdrag från regeringen och nära samarbete med Socialdepartementet kan organisationen öppna dörrar till affärs-möjligheter som enskilda företag har svårt att göra själva.

– Syftet är att möjliggöra affärer och inter-nationella kontakter och därmed öka svensk  export. Olika medlemmar har olika behov och det gäller att vi är flexibla och anpassar oss efter det, säger Lotta Liljelund, tillförordnad vd på Swecare.

Hon berättar att Swecares medlemmar ser ett mervärde av en plattform där man kan dela med sig av lärdomar, goda erfarenhetersamt skapa kontakter med andra nyckel-aktörer:

– Vi har ofta seminarier och nätverksträffar – alltid utifrån branschens och medlemmarnas behov. Tillsammans möts vi i internatio-naliseringsaspekterna av hälsa, sjukvård och omsorg samt medicinteknik.

På Expo 2020, den stora världsutställningen som hålls i Dubai under nästa år, kommer Swecare, som officiell partner, under temat ”Connecting Minds – Creating the Future” stötta det svenska deltagandet genom sam-arbete med den svenska Expo-kommittén.

– Vi har haft informationsträffar med våramedlemmar och har en fortlöpande dialogmed olika aktörer för att forma ett framgångsrikt innehåll och deltagande tillsammans, säger Lotta Liljelund och avslutar:

– Vi vill verkligen ta vara på den här möjlig-heten och samverka för att den svenska life science sektorn, med all sin innovationskraft, kompetens och smarta lösningar ska lyftas fram på ett riktigt bra sätt på Expo 2020. Vi välkomnar flera att delta aktivt!

Artikeln publicerad den 8 oktober, 2019 av borgowilli