Så skapar de framtidens boende för äldre

Så skapar de framtidens boende för äldre

Tio nya vård- och omsorgsboenden fram till 2030. Micasa, som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter, ser en spännande utveckling.

Micasa är en viktig del av Stockholms stad eftersom de tillgodoser bostäder för seniorer och grupper som av staden är prioriterade på bostadsmarknaden.

– Det gör oss till ett otraditionellt fastighetsbolag – vi måste vara kostnadseffektiva. Vår utmaning är att bygga och utveckla bra boenden för en rimlig kostnad vilket bidrar till att vi kan hålla nere boendekostnaderna, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa.

Micasas nyproduktion utgår från Stockholms äldreboendeplaneringen som baseras på befolkningsprognoser. Stadens äldre befolkning ökar kraftigt med en fördubbling av åldersgruppen 80 plus och det innebär att Micasa planerar att bygga tio nya vård- och omsorgsboenden och 1 100 nya seniorbostäder (lägenheter för 65 plus) fram till år 2040.

– Vi vet att de allra flesta kommer att bo hemma livet ut, men är man till exempel demenssjuk kommer man behöva vård- och omsorgsboende under slutet av livet. Äldreboendeplaneringen har fördelat ut hur många bostäder som den privata byggsektorn ansvarar för respektive den offentliga sektorn. Här ansvarar Micasa för det sistnämnda, säger Larisa Freivalds, fastighetsutvecklare på Micasa.

Just nu har Micasa fem vård- och omsorgsboenden som är i planskedet. Det som hunnit längst är Rinkeby Allé, där bolaget planerar att bygga 90 lägenheter.

– Förfrågningsunderlaget ligger redan ute och upphandling kommer ske under hösten. Vi räknar med en produktionsstart under Q3 nästa år och är väldigt stolta över att kunna tillföra den här typen av fastigheter till Rinkeby, säger Karl Frisell.

 Micasa har i dag 117 fastigheter, varav en stor del av bolagets befintliga bestånd är från 1970- eller 1980-talet. Larisa Freivalds beskriver det som välfungerande boenden men att många av dem också är institutionslika och tråkiga med långa korridorer och vårdrum:

 Nu kommer vi med en ny produkt där vi skapar hemkänsla i boendet. Vi bygger trygga, öppna och ljusa boendeytor med stora balkonger. De boende är en utsatt grupp och man kanske är så dålig att man tillbringar det mesta av sin tid på boendet. Därför har vi också höga ambitioner för utemiljön.

– Det finns flera aspekter som man ska väga in i utformningen av ett nytt vård- och omsorgsboende. Vi lägger stor vikt vid fysisk och social tillgänglighet. Förutom att de äldre ska trivas är det också viktigt att bygga bra och trygga lokaler åt professionell vårdpersonal. Såväl våra hyresgäster som de som arbetar i våra fastigheter ska må bra och känna sig trygga. Det är A och O för oss, avslutar Karl Frisell.

 

Artikeln publicerad den 11 september, 2019 av borgowilli