Så ska fler friska njurar kunna transplanteras

Så ska fler friska njurar kunna transplanteras

I dag skadas upp till 40 procent av de njurar som transplanteras. Det vill Corline Biomedical ändra på med läkemedelskandidaten Renaparin®.

Varje år transplanteras 80 000 njurar i världen. Transplantation är det enda sättet att bota patienter som lider av kronisk njursvikt och får dialys. Mortaliteten för patienter på dialys ligger på cirka 20 procent men med en transplanterad njure sjunker siffran till 2 procent. Eftersom det råder organbrist hinner alla på väntelistan inte få en njure i tid. Årligen dör cirka 10 000 dialyspatienter i väntan på transplantation

– Mängden patienter i transplantationsköerna innebär att organ som tidigare inte har accepterats för transplantation nu används, till exempel njurar från äldre och kroniskt sjuka. Dessa organ är känsligare för skador som uppstår i samband med transplantation, säger Henrik Nittmar, vd på Corline.

Corlines läkemedelskandidat Renaparin® utvecklas för att förbättra utfallet av njurtransplantationer genom att skydda mot skadorna. Renaparin bygger på heparin – en välkänd substans som används vid operationer för att förhindra blodproppar.

Inför transplantation lagras njurar i syrefritt tillstånd under upp till 30 timmar. Syrebristen innebär att insidan av blodkärlen skadas, säger Henrik Nittmar och tillägger:

– När mottagarens blod möter skadade blodkärl i njuren uppstår en immunreaktion som skadar underliggande njurvävnad och försämrar njurfunktionen. Många patienter måste då tillbaka till dialys och i värsta fall slutar organet helt att fungera. Renaparin® döljer skadorna och förebygger immunförsvarsreaktioner.

I februari 2019 rekryterades första patienten till bolagets fas 1-studie inom njurtransplantation. Det var ett stort steg för Corline då det gick från att vara ett prekliniskt bolag till ett kliniskt.

– Under året avser vi att rekrytera 18 personer till vår kliniska studie som görs i Uppsala, Huddinge och Göteborg. Renaparin® utgår från heparin som har använts under en lång tid. Därför är både riskprofil och funktion väl kända, vilket ökar chansen till framgång i studien, säger Henrik Nittmar.

Är man intresserad av Corlines utveckling under året kan man hålla ögonen öppna för dels rapporter från den kliniska studien, dels bolagets prekliniska data från transplantation av andra organ än njurar – en viktig indikation på om Renaparin® är skalbart inom transplantationsområdet.

– Renaparin® är mycket viktigt för Corline. Vi har konkret potential och investerar ansenliga summor i utvecklingsprogrammet. Om vi lyckas kommer det att höja livskvaliteten och i förlängningen också rädda livet på många människor, avslutar Henrik Nittmar.

 

 

 

Artikeln publicerad den 29 maj, 2019 av Redaktionen