Så förebygger de bränder i elfordon

Så förebygger de bränder i elfordon

Dafo Vehicle Fire Protection har lanserat ett brandskyddssystem till el- och hybridfordon som aktiveras innan en brand i ett batteri uppstår. Brandskyddet är utvecklat för bussar, men kommer även bli tillgängligt för andra tunga elfordon.

Låga, eller obefintliga utsläpp, kostnadseffektiv drift och minskade bullernivåer är idag några av de stora fördelarna med hybrid- och elfordon. Men nackdelarna med tekniken, när någonting går fel, är dock mindre känt. Bränder i elfordons litiumjonbatterier får i regel hastiga förlopp och är idag mycket svårsläckta.

– Är fordonet utrustat med ett välanpassat släcksystem får man ett snabbt och effektivt skydd som begränsar konsekvenserna av en brand. Det ger livsviktig tid till att hinna utrymma exempelvis en sluten miljö som en gruva, eller en buss med många passagerare, säger Johan Balstad, vice vd, Dafo Vehicle.

Dafo Vehicle är ett relativt nystartat företag, men kunskapen och kompetensen kring brandskydd sträcker sig långt tillbaka. Företaget är sprunget ur Dafo Brand med drygt 100 års erfarenhet på området.

– Vi har följt fordonsutvecklingen noga och sett ett ökat behov av brandskydd för allt fler elektrifierade fordon. Vi funderade tidigt på vilka brandrisker och faror denna teknik skulle föra med sig, vilket gjorde att vi också började titta på lösningar för att möta utvecklingen, säger Anders Gulliksson, Technical Manager, Dafo Vehicle.

Dafo Vehicle är idag ensamma på marknaden om att erbjuda ett komplett brand- skyddssystem för el- och hybridfordon. Det patenterade och prisbelönta släcksystemet är framtaget genom EU-finansierade forskningsprojektet Li-IonFire och initialt riktat till elektrifierade bussar inom kollektivtrafiken.

– Vårt brandskydd är ett avancerat släcksystem med brandförebyggande aktivitet integrerat i systemet. Det innebär att släcksystemet i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella tem- peraturförändringar i litiumjonbatteriet, och kyla ner det innan det når det kritiska läget ”termisk rusning”, vilket kan resultera i att batteriet börjar brinna och en fullt utvecklad brand uppstår.

Anders Gulliksson förklarar att det idag inte finns några framgångsrika metoder för att släcka ett batteri som redan fattat eld genom termisk rusning, efter exempelvis en överladdning eller fordonskollision. Om batteriet börjar brinna avges bland annat den mycket giftiga gasen väteflourid som kan ge allvarliga skador både på huden och i luftvägar.

– Vårt släcksystem kommer på sikt kunna användas för olika elfordon och områden, exempelvis tunga arbetsfordon inom gruvindustrin och hamnar. Den främsta anledningen till det har dels att göra med de höga säkerhetskraven inom branschen, men också att vårt brandskydd minimerar riskerna för kostsamma driftstopp som en brand kan innebära, avslutar Johan Balstad.

Artikeln publicerad den 5 december, 2019 av borgowilli