De möjliggör för Örebros fortsatta expansion

De möjliggör för Örebros fortsatta expansion

Örebro kommun befinner sig i en expansiv fas – och den kommer inte att avta inom den närmsta framtiden. Här har Stadsbyggnadskontoret en viktig roll att spela.

Örebro är den stad näst efter storstäderna som står inför den största befolkningstillväxten de kommande åren. Mer än 11000 bostäder ska byggas innan 2030 och näringslivet driver på den utvecklingen.

– Där möjliggör vi på stadsbyggnadskontoret för att staden ska kunna växa. Vi har tidigare gjort strategiska markköp som gör att vi idag kan erbjuda tomter till verksamheter och byggherrar, säger Helena Johansson, projektledare på stadsbyggnadskontoret i Örebro.

– Vi utvecklar också kommunikationerna eftersom vi har ett strategiskt läge i Sveriges demografiska mittpunkt. I början av året blev vi tillsammans med Göteborg utsedda till Sveriges bästa logistikregion, tillägger Lovisa Blomér tillförordnad arbetsledare på Trafikenheten i Örebro.

En viktig pelare i detta arbete är den så kallade Örebromodellen. Den handlar om att kommunen tar fram en relativt flexibel detaljplan för sin mark utan att någon aktör är med. Först efter att en detaljplan finns på plats introduceras marken för marknaden. Tanken är att processen ska gå snabbare, vara enklare och bli tydligare – och det fungerar.

Att Örebro expanderar gör också att behovet av ny kompetens inom kommunen blir större.

– Vi behöver medarbetare rakt över – byggingenjörer, planarkitekter, samhällsplanerare, trafikplanerare. Vi behöver också kompetens inom digitalisering för att kunna bygga den smarta staden, säger Lovisa Blomér.

Både Lovisa Blomér och Helena Johansson har i sina karriärer arbetat dels kommunalt, dels privat, men det är den kommunala verksamheten som de känner är mest utvecklande och spännande.

– På kommunen är vi med där det händer i större utsträckning eftersom vi har nära kommunikation med politikerna. Här sitter man med i hela ledet. Som konsult kommer man in senare i processen och får inte samma förståelse för vad som ligger bakom de politiska besluten, säger Helena Johansson.

– Vi samarbetar också väldigt mycket mellan avdelningar och förvaltningar. Det är nödvändigt när staden växer som den gör. Man får helt enkelt bättre helhetstänk på kommunen, säger Lovisa Blomér.

Är det något projekt som ni är extra stolta över?

– På Trafikenheten har vi arbetat mycket med stadsgator. Trädgårdsgatan här i Örebro är ett exempel. Det har varit en saknad länk i cykelnätet under en lång tid. Trädgårdsgatan är ett stort investeringsobjekt som vi har arbetat med under flera år och som nu är färdigställt, berättar Lovisa Blomér.

Lovisa Blomér och Helena Johansson är ingenjörer – ett mansdominerat yrke. Hos dem är könsfördelning dock jämn. Helena Johansson tror att det kan bero på det generationsskifte som sker inom samhällsbyggnadsområdet:

– Det är nog också större skillnad mellan olika branscher. Inom samhällsbyggnadsområdet där vi jobbar är det inte bara ingenjörer. Lovisa Blomér håller med och tillägger:

– Vi har en bra mix av kompetenser här och det gäller mer än bara könsfördelningen. Vi planerar för samhället och då måste vi också representera hur samhället ser ut.

Artikeln publicerad den 29 mars, 2018 av Redaktionen