Nyckeln till framgång: samverkan

Nyckeln till framgång: samverkan

På Medicinska fakulteten vid Lunds universitet arbetar man just nu med att på bästa sätt ta tillvara potentialen i forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Många har koll på anläggningarna, men få vet hur viktiga de är för life science-forskningen.

– MAX IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Men, vi behöver etablera life science-sektorn i Sverige som aktiva användare av den – inklusive imaging av typen som ett dedikerat biomedicinskt strålrör, ”MedMAX” skulle möjliggöra. Möjligheterna med ”MedMAX” är stora och vi vill öka medvetenheten, säger Erik Renström, dekan på Medicinska fakulteten i Lund.

Under ledning av Medicinska fakulteten byggs därför en infrastruktur upp som ska skapa förutsättningar för forskning och innovation. Utgångspunkten är att branschen vet bäst hur behoven ser ut, och för att effekten ska bli så stor som möjligt krävs samverkan.

– Går alla åt samma håll får vi rätt resurser på plats och kan nyttja dem på bästa sätt, säger Kajsa Paulsson, forskare på Medicinska fakulteten och fortsätter:

– Tillsammans kan vi till exempel se till att vi får strålrör på MAX IV för olika typer av medicinska frågeställningar – exempelvis ”MedMAX” som gör det möjligt att ta bilder på större områden utan att skada det biologiska materialet.

Kajsa Paulsson, forskare på Medicinska fakulteten.

Ett exempel på hur det kan se ut är projektet HALOS som knyter samman MAX IV och ESS med två anläggningar i Tyskland. De ska få akademin och industrin att närma sig varandra och tillsammans bilda ett världsledande nav för forskning och utveckling inom life science.

– Nyckeln till vår gemensamma framgång är att dela med sig. Vi skapar miljöer här i Lund som är öppna och tillgängliga för forskare från hela världen, säger Erik Renström.

– Att ha fyra anläggningar så nära varandra skapar synergieffekter. Lyckas vi utnyttja det och få till ett aktivt kunskapsutbyte har vi en fantastiskt stark drivkraft att utveckla life science-forskningen! säger Kajsa Paulsson som också är HALOS projektledare.

Artikeln publicerad den 1 juli, 2019 av borgowilli