Nya spårmolekyler för Tau vid Alzheimer

Nya spårmolekyler för Tau vid Alzheimer

PROJEKTET ”Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom” har beviljats 33 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Fokus för projektet är att utveckla nya diagnostiska metoder för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom. Projektet bedrivs i ett konsortium som främjar forskningssamarbete mellan KTH, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet.

– Idag finns inget läkemedel som botar Alzheimers sjukdom. Forskningen idag visar samstämmigt att sjukdomen måste upptäckas redan innan minnesfunktionen har påverkats eftersom flera patologiska förändringar uppstår tidigt i hjärnan såsom inlagring av amyloid och Tau protein, inflammatoriska förändringar och påverkan på nervcellsfunktionen. Ett viktigt mål är att tidigt spåra förekomst av Tauprotein i hjärnan. Detta protein skadar nervcellsfunktionen och leder till störningar av minnet.


Förekomst av Tau ansamling i olika delar av hjärnan (gult-rött) hos Alzheimer patient mätt med PET teknik.

 

– Vi har tillsammans en multidisciplinär och kompletterande kompetens som sträcker sig från teoretiska datorsimuleringar av strukturer och funktion hos olika patologiska proteiner i hjärnan, till utveckling och kemisk syntes av spårmolekyler som studeras experimentellt och som slutligen kan testas hos patienter. Vi använder PETteknik (Positron Emissions Tomografi) för att studera proteiners utbredning i hjärnan hos Alzheimerpatienter, förklarar Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

”Vår forskning öppnar möjligheten till utvecklingen av en mer optimal spårmolekylutveckling.” Hans Ågren, professor, KTH

 

 Tau fibril som visar fyra olika bindningsställen (turkos, grön, blå, röd) för PET spårmolekyler.

 

Forskningsgruppen har nyligen, med hjälp av datorteknik, påvisat förekomst av flera bindningsställen på Tau-fibrillerna där PET Tau spårmolekyler kan bindas i olika kombinationer. Målet är ta fram spårmolekyler som är både effektiva och specifika
för just de proteiner som är karaktäristiska för sjukdomen. Första och andra generationens Tau PET tracers studeras idag hos Alzheimerpatienter men mer forskning behövs.

– Vår forskning öppnar möjligheten till utveckling av en mer optimal spårmolekylutveckling säger Hans Ågren, professor i teoretisk kemi vid KTH.

– Det här är en unik framtidsforskning. Vi är en av få i världen som kan utveckla undersökningsmetoder för Tau och producera substanser genom att utgå från grundläggande anatomiska principer för kemisk bindning, och utnyttja detta för att designa nya substanser med tidigare ouppnådd prestanda, säger Hans Ågren.

– För att vi ska kunna utveckla läkemedel som kan förhindra och/eller fördröja sjukdomsförloppet i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom är förhoppningen att vi ska kunna utveckla effektiva och diagnostiska metoder som både bidrar till förståelsen av sjukdomsförloppet samt har ett kliniskt värde för tidig upptäckt och framtida behandling av sjukdomen, avslutar Agneta Nordberg.

 

 

Artikeln publicerad den 13 november, 2018 av borgowilli