Ny lärobok i sex och samlevnad ska hjälpa lärare

Ny lärobok i sex och samlevnad ska hjälpa lärare

Sexualupplysaren Nathalie Simonsson släpper en ny lärobok i sex och samlevnad – och tar ett unikt grepp på ämnet. Boken har efterfrågats av lärare, föräldrar och politiker.

TIDIGARE I ÅR släppte Skolinspektionen sin granskning av sex- och samlevnads- undervisningen. Den visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa i frågorna och efterfrågar kompetensutveckling.

– Lärarna behöver bättre förutsättningar, säger Nathalie Simonsson, sexualupplysare och författare till den nya läroboken Viktigast av allt – om kroppen, känslor och sex, och fortsätter: – Undervisningen hör hemma i flera olika ämnen och är en del av skolans övergripande värdegrundsarbete. Men, bara ett fåtal lärarutbildningarna tar upp frågorna och det saknas läromedel som tar ett brett grepp. Viktigast av allt handlar om puberteten och sex, men också om samtycke och respekt, normer, psykisk ohälsa, självkänsla och kärlek.

”Undervisningen hör hemma i flera olika ämnen” – NATHALIE SIMONSSON

VIKTIGAST AV ALLT utgår från styrdokumenten för årskurs 7–9 och gymnasiet gällande jämställdhet, sexualitet och relationer. Boken har tagits fram tillsammans med tonåringar och besvarar deras frågor. Den kan läsas hemma på rummet, lika väl som i skolan. Det finns mycket information på internet, men Nathalie Simonsson menar att just det innebär att eleverna behöver hjälp att sålla och hitta fram till det som är viktigast:
– Den information du får om du googlar är inte åldersanpassad, kanske inte ens korrekt. Styrkan med en bok är att man kan visa hur de här frågorna hänger ihop.

HON BERÄTTAR ATT det fortfarande är vanligt att dela upp eleverna i tjej- och killgrupper, och att undervisningen inte alltid inkluderar alla. Något som Skolinspektionen också lyfte i sin granskning.

– Det är viktigt att alla elever får samma kunskap och möts av samma budskap. Att alla känner sig sedda och speglade, säger Nathalie Simonsson och avslutar: – Eleverna har rätt till den här undervisningen, och vi vet att den gör dem både klokare och tryggare.

 

TEXT: LOVISA OLAI     FOTO: VIGGO LUNDBERG

Artikeln publicerad den 13 december, 2018 av borgowilli