Miljöföretag genomför nyemission

Miljöföretag genomför nyemission

ECOMB är miljöföretaget som minskar utsläpp och effektiviserar pannor för kol och avfall. Dotterbolaget Ocean Recycle driver fram fartyg med vindturbiner, samtidigt som övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresätts.

ECOMB har nu fått in sin första order i Kina – världens största marknad för miljötekniska lösningar, värderad till 60,7 MUSD (EBI Data Pack, 2016). I Kina tvingas skolor att stänga på grund av luftföroreningar och antalet relaterade sjukdomsfall har ökat dramatiskt. Förbättrad luftkvalitet är högprioriterat.

Med 1 000 avfallseldade pannor är Kina också störst i världen. Miljökraven har skärpts, samma – eller hårdare – villkor jämfört med EU. Ordern från en avfallseldad panna i östra Kina visar att timingen är rätt.

ECOMB samarbetar också med ett globalt bolag i stora kolpannor med förnybara bränslen. Samarbetet med OEM-bolaget i England är en intressant affärsidé där kunderna får betalt för att ta emot bränslet och sen säljer förnybar elektricitet. Detta har aldrig genomförts i stora kolpannor som byggts om till förnybara bränslen. Vårt Ecotube-system är en spetsteknik som både minskar utsläppen och underhållskostnader.

Det nya affärsområdet i dotterbolaget Ocean Recycle innebär ett nytt ben att stå på. Försämrat dricksvatten, övergödda sjöar och hav är ett mycket stort globalt problem, från dricksvattensjöar till hav, till exempel Östersjön. Nästa steg är ett demoprojekt med den patenterade EOR-tekniken för selektiv syresättning av döda sjöar och hav.

Artikeln publicerad den 22 november, 2018 av borgowilli